Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) blev oprettet i 1994 for at hjælpe små virksomheder. Aktiemajoriteten ejes af Den Europæiske Investeringsbank, og Fonden udgør sammen med Investeringsbanken den såkaldte EIB-gruppe.

Hvad laver Fonden?

EIF skaffer risikovillig kapital til små virksomheder (SMV), særlig nye virksomheder og teknologiorienterede virksomheder. EIF stiller også garanti over for finansieringsinstitutter (f.eks. banker) til dækning af deres lån til SMV.

EIF er ikke et kreditinstitut: Fonden kan hverken yde lån eller tilskud til virksomheder eller foretage direkte investeringer i virksomheder. Derimod arbejder den gennem banker og andre finansielle mellemmænd. EIB anvender enten egne midler eller midler, der betros af EIB eller Den Europæiske Union.

Fonden er aktiv i EU's medlemslande, i Tyrkiet og i de tre EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge).


 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?