Evropský investiční fond

Evropský investiční fond (dále jen „EIF“) byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům. Jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka, s kterou tvoří „skupinu EIB“.

Jaké jsou úkoly fondu?

EIF zajišťuje kapitál malým a středním podnikům, zejména pak novým firmám a firmám zaměřeným na technologie. Přebírá také záruky vůči finančním institucím (jako např. bankám) tím, že ručí za půjčky malým a středním podnikům.

EIF není úvěrovou institucí: neposkytuje firmám půjčky či finanční podporu, ani do žádných firem neinvestuje přímo. Pracuje skrze banky a jiné finanční prostředníky. Používá buď své vlastní finanční prostředky nebo prostředky, které mu byly svěřeny EIB nebo Evropskou unií.

Tento fond působí v členských státech Evropské unie, v Turecku a ve třech státech ESVO (na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku).


 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?