Европейски инвестиционен фонд

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е създаден през 1994 г., за да подпомага малки предприятия. Неговият мажоритарен акционер е Европейската инвестиционна банка, заедно с която сформират „Групата на ЕИБ”.

Какво прави фондът?

ЕИФ осигурява рисков капитал за малките и средни предприятия (МСП), най-вече за нови фирми и предприятия от технологичния сектор. Освен това фондът гарантира на финансовите институции (като например банките) покритие на заемите, които отпускат на МСП.

ЕИФ не е кредитна институция: той не предоставя заеми или субсидии на предприятия, нито прави преки инвестиции в предприятия. Вместо това той работи посредством банки и други финансови посредници. Фондът използва собствени финансови средства или средства, поверени му от ЕИБ или Европейския съюз.

ЕИФ работи в държавите - членки на Европейския съюз, в Турция и в трите държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА) (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).


 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?