Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken ägs av de 28 EU-länderna. Banken lånar upp pengar på kapitalmarknaderna och lånar sedan ut dem till låg ränta till projekt som investerar i bättre infrastruktur, energiförsörjning eller miljönormer. Det kan gälla projekt i EU, EU:s grannländer eller utvecklingsländerna.

Vad gör Europeiska investeringsbanken?

Europeiska investeringsbanken stöder projekt i EU-länderna och investerar i framtida medlems- och partnerländer.

Banken lånar pengar till sin utlåningsverksamhet på kapitalmarknaderna, och använder alltså inte EU:s budgetmedel. Pengarna lånas sedan ut till förmånliga villkor till investeringsprojekt som ligger i linje med EU:s politiska mål.

Under 2008 skaffade EIB fram nästan 60 miljarder euro. Banken drivs utan vinstsyfte och lånar ut till nästan samma låga ränta som den själv lånar för.

EIB:s tjänster

 • Lån DeutschEnglishfrançais – beviljas till hållbara investeringar i program och projekt i både den offentliga och privata sektorn. Låntagarna kan vara allt från stora koncerner till kommuner och småföretag.
 • Tekniskt stöd – ekonomer, ingenjörer och andra experter kan bistå projekten som komplement till EIB:s finansiering.
 • Garantier DeutschEnglishfrançais – finns för en rad olika organ, t.ex. banker, leasingföretag, garantiinstitutioner, ömsesidiga garantifonder och specialbolag.
 • Riskkapital DeutschEnglishfrançais – för att ansöka om riskkapital ska man vända sig direkt till en mellanhand.

Utlåning inom EU

Omkring 90 procent av lånen går till program och projekt i EU.

EIB:s utlåning har sex prioriterade mål, som anges i bankens verksamhetsplan:

 • Sammanhållning och konvergens DeutschEnglishfrançais
 • Stöd till små och medelstora företag DeutschEnglishfrançais
 • Hållbar miljö DeutschEnglishfrançais
 • Innovation 2010-initiativet (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Transeuropeiska transport- och energinät DeutschEnglishfrançais
 • Hållbar, konkurrenskraftig och säker energi DeutschEnglishfrançais

Utanför EU

Europeiska investeringsbanken stöder EU:s utvecklings- och samarbetspolitik i partnerländerna.

För närvarande stöder man projekt i följande områden:

 • Södra och östra Europa DeutschEnglishfrançais
 • Grannskapspolitiken:
  • Medelhavsområdet DeutschEnglishfrançais
  • Ryssland och grannländer i öst DeutschEnglishfrançais
 • Utvecklings- och samarbetsländer:
  • Afrika, Västindien och StillahavsområdetDeutschEnglishfrançais och EU:s utomeuropeiska länder och territorier
  • Sydafrika
  • Asien och Latinamerika DeutschEnglishfrançais

Struktur och organisation

 • Aktieägare DeutschEnglishfrançais – de 28 EU-länderna.
 • Ledning DeutschEnglishfrançais – ansvaret delas mellan bankens råd med EU-ländernas ministrar, styrelsen, revisionskommittén och förvaltningskommittén.
 • Kontroll och utvärdering DeutschEnglishfrançais – ska garantera verksamhetens integritet och stabilitet.
 • Avdelningar och medarbetare DeutschEnglishfrançais

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?