You are here:

Europeiska investeringsbanken

Översikt

 • Uppgift: Finansierar projekt som bidrar till att uppnå EU:s mål, både i och utanför EU
 • Ordförande: Werner Hoyer
 • Styrelse: En ledamot från varje medlemsland och en från EU-kommissionen
 • Inrättad: 1958
 • Plats: Luxemburg
 • Webbplats: Europeiska investeringsbanken Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Europeiska investeringsbanken (EIB) ägs av EU-länderna. Banken ska

 • bidra till fler jobb och ökad tillväxt
 • stödja klimatarbetet
 • främja EU:s politik utanför EU.

Vad gör EIB?

Banken lånar pengar på kapitalmarknaderna och lånar sedan ut dem på förmånliga villkor till projekt som ligger i linje med EU:s mål. Cirka 90 procent av utlåningen sker inom EU och pengarna kommer aldrig från EU:s budget.

EIB erbjuder framförallt tre typer av produkter och tjänster Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) :

 • Lån – cirka 90 procent av bankens totala finansiella åtagande. Lånen går både till små och stora låntagare för att bidra till jobb och tillväxt och kan ofta göra att andra investerare tillkommer.
 • ”Blandad finansiering” – så att kunderna kan kombinera EIB-finansiering med andra lån.
 • Rådgivning och tekniskt stöd – för att få mer valuta för pengarna.

För lån på över 25 miljoner euro lånar EIB ut pengar direkt. Vid mindre lån beviljar banken krediter till finansinstitut som i sin tur lånar ut pengar.

Sammansättning

Alla EU-länder är aktieägare Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) i EIB. Besluten fattas av följande organ:

Revisionskommittén Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) kontrollerar att EIB:s transaktioner sköts korrekt.

Bankens olika avdelningar Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) genomför ledningens beslut.

Hur arbetar EIB?

Banken fattar beslut om in- och utlåning utifrån en värdering av de olika projektens Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) förtjänster och de möjligheter som finansmarknaden erbjuder. Inom EU Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) har banken specifika prioriteringar för utlåningen Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Utanför EU Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) stöder banken EU:s utvecklings- och biståndspolitik i hela världen.

EIB är ett fristående organ som fattar egna beslut om in- och utlåning. Banken samarbetar med andra EU-institutioner, särskilt kommissionen, parlamentet och rådet.

Vad kan EIB erbjuda dig?

Driver du ett företag eller arbetar du i den offentliga sektorn och har ett projekt som kan bidra till att nå EU:s mål? Då kan du söka EIB-lån. Du lämnar in ansökan Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) till EIB via mejl, webbformulär Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) eller bankens kontor Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Du måste lämna tillräcklig information, så att banken kan bedöma affärsplanen och se om projektet uppfyller utlåningsmålen.

Europeiska investeringsfondens logotyp

Europeiska investeringsfonden

EIB har aktiemajoritet i Europeiska investeringsfonden (EIF) Visa översättning av föregående länk   English (en) , som finansierar investeringar i små och medelstora företag genom riskkapital och riskhanteringsinstrument. Andra aktieägare är EU-kommissionen och finansinstitut från hela Europa. Fonden inrättades 1994 och är verksam i alla EU-länder, blivande EU-länder, Liechtenstein och Norge.

EIF erbjuder följande produkter Visa översättning av föregående länk   English (en) :

Riskkapital och mikrofinansiering för småföretag, särskilt nya och innovativa företag.
Garantier till finansinstitut för att täcka lån till småföretag.
– Hjälp till nuvarande och framtida EU-länder att utveckla sina riskkapitalmarknader.

Om du är företagare och behöver finansiering, hör med EIF-förmedlarna i ditt land Visa översättning av föregående länk   English (en) om du kan ansöka om EIF:s finansieringsprodukter Visa översättning av föregående länk   English (en) .

Europeiska investeringsbanken

Kontakt

Adress

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04