Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka je v lasti 28 držav EU. Banka si izposoja denar na trgih kapitala in ga posoja po nizkih obrestnih merah različnim projektom za izboljšanje infrastrukture, preskrbe z energijo in okoljskih standardov v državah članicah, v sosednjih državah in državah v razvoju.

Pristojnosti

Evropska investicijska banka podpira projekte v državah EU ter v prihodnjih državah članicah in partnerskih državah.

Banka ne prejema nobenih sredstev iz proračuna EU, financira se sama s posojili na finančnih trgih. EIB pod zelo ugodnimi pogoji vlaga v projekte, ki so v skladu s cilji EU.

Leta 2008 je zbrala skoraj 60 milijard EUR. EIB je neprofitna banka in posoja po obrestni meri, ki je skoraj enaka stroškom posojila.

Storitve

 • Posojila DeutschEnglishfrançais : posojila za učinkovite programe porabe in projekte v javnemu in zasebnemu sektorju. Med prejemniki so tako velike korporacije kot občine in mala podjetja.
 • Tehnična pomoč: skupina strokovnjakov ekonomistov, inženirjev in specialistov dopolnjuje finančno ponudbo EIB.
 • Jamstva DeutschEnglishfrançais : na voljo številnim organom, denimo bankam, lizinškim družbam, jamstvenim ustanovam, vzajemnim jamstvenim skladom, pravnim osebam s posebnim namenom sekuritizacije itd.
 • Tvegani kapital DeutschEnglishfrançais : zahtevke za tvegani kapital je treba nasloviti neposredno na posrednika.

Posojila znotraj EU

Približno 90 % posojil je namenjenih programom in projektom znotraj EU.

EIB je v poslovnem načrtu določila 6 prednostnih ciljev za posojila:

 • kohezija in konvergenca, DeutschEnglishfrançais
 • podpora za mala in srednje velika podjetja, DeutschEnglishfrançais
 • okoljski programi, DeutschEnglishfrançais
 • izvajanje pobude Inovacije 2010 (i2i), DeutschEnglishfrançais
 • razvoj vseevropskih prometnih in energetskih omrežij, DeutschEnglishfrançais
 • trajnostni, konkurenčni in zanesljivi energetski sistemi. DeutschEnglishfrançais

Posojila zunaj EU

Evropska investicijska banka podpira politiko EU za razvoj in sodelovanje s partnerskimi državami.

Sodeluje z državami iz različnih regij:

 • Južna in vzhodna Evropa DeutschEnglishfrançais
 • Sosedska politika:
  • Sosedske države v Sredozemlju DeutschEnglishfrançais
  • Rusija in sosedske države na Vzhodu DeutschEnglishfrançais
 • Razvojno sodelovanje z državami:
  • Afriške, karibske in pacifiške države DeutschEnglishfrançais (ter čezmorske države in ozemlja)
  • Južna Afrika
  • Azija in Latinska Amerika DeutschEnglishfrançais

Organizacijska sestava

 • Delničarji DeutschEnglishfrançais – 28 držav EU
 • Uprava DeutschEnglishfrançais – svet guvernerjev, svet direktorjev, revizijska komisija in upravni odbor
 • Nadzor in ocena DeutschEnglishfrançais – zagotavljanje pravilnega delovanja banke
 • Organizacijska sestava DeutschEnglishfrançais – oddelki in osebje

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?