Európska investičná banka

Európsku investičnú banku vlastní všetkých 28 členských štátov EÚ. EIB si požičiava peniaze na kapitálových trhoch a za nízke úrokové sadzby poskytuje úvery na projekty zamerané na zlepšenie infraštruktúry, dodávok energie alebo environmentálnych noriem v rámci EÚ, ako aj v susedných a rozvojových krajinách.

Úloha

Európska investičná banka podporuje projekty v členských štátoch EÚ a investuje v budúcich členských a partnerských krajinách.

EIB nevyužíva žiadne finančné prostriedky z rozpočtu EÚ, ale požičiava si na kapitálových trhoch. Tieto prostriedky požičiava za priaznivých podmienok na financovanie projektov, ktoré sú v súlade s politickými cieľmi EÚ.

V roku 2008 dosiahol rozpočet EIB takmer 60 miliárd EUR. EIB pracuje ako nezisková banka a poskytuje úvery s úrokovou sadzbou blízkou hodnote nákladov na úver.

Služby

 • Úvery DeutschEnglishfrançais : poskytujú sa na perspektívne programy alebo projekty kapitálových investícií vo verejnom aj v súkromnom sektore. Ich príjemcovia môžu byť z radov veľkých spoločností, mestských samospráv či malých podnikov.
 • Technická pomoc: finančné nástroje EIB dopĺňa tím odborníkov z oblasti ekonómie, inžinierstva a ďalší špecialisti.
 • Záruky DeutschEnglishfrançais : sú k dispozícii celému radu orgánov, ako sú napr. banky, lízingové spoločnosti, záručné inštitúcie, vzájomné garančné fondy, účelovo vytvorené subjekty atď.
 • Rizikový kapitál DeutschEnglishfrançais : požiadavky o rizikový kapitál je potrebné adresovať priamo sprostredkovateľskej inštitúcii.

Pôžičky v rámci EÚ

Približne 90 % pôžičiek je určených na programy a projekty v rámci EÚ.

EIB poskytuje úvery na šesť prioritných cieľových oblastí, ktoré sú definované v jej obchodnom pláne:

 • Súdržnosť a konvergencia DeutschEnglishfrançais
 • Podpora malých a stredných podnikov (MSP) DeutschEnglishfrançais
 • Environmentálna udržateľnosť DeutschEnglishfrançais
 • Uplatňovanie iniciatívy „Inovácia 2010“ (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Rozvoj transeurópskych dopravných a energetických sietí (TENs) DeutschEnglishfrançais
 • Udržateľná, konkurencieschopná a bezpečná energetika DeutschEnglishfrançais

Mimo EÚ

Európska investičná banka podporuje politiky EÚ v oblasti rozvoja a spolupráce s partnerskými krajinami.

Medzi aktuálne politické mandáty patrí:

 • Južná a východná Európa DeutschEnglishfrançais
 • Susedská politika:
  • Stredomorské susedné krajiny DeutschEnglishfrançais
  • Rusko a východné susedné krajiny DeutschEnglishfrançais
 • Krajiny rozvojovej a hospodárskej spolupráce:
  • Afrika, Karibik a Tichomorie DeutschEnglishfrançais (a zámorské krajiny a územia)
  • Juhoafrická republika
  • Ázia a Latinská Amerika DeutschEnglishfrançais

Štruktúra a organizácia

 • Akcionári DeutschEnglishfrançais – 28 členských štátov EÚ
 • Riadenie DeutschEnglishfrançais – za bežný chod banky a jej riadenie zodpovedá Rada guvernérov, Rada riaditeľov, Výbor audítorov a Riadiaci výbor
 • Kontrola a hodnotenie DeutschEnglishfrançais – zabezpečuje integritu a primeranosť finančných operácií EIB
 • Organizácia DeutschEnglishfrançais – útvary a zamestnanci

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?