You are here:

Banca Europeană de Investiții (BEI)

Prezentare generală

 • Rol: oferă finanțare pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor UE, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii
 • Președinte: Werner Hoyer
 • Consiliul de administrație: câte un administrator din fiecare stat membru, plus un reprezentant al Comisiei Europene
 • Înființare: 1958
 • Sediu: Luxemburg
 • Site: Banca Europeană de Investiții Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt membre ale Băncii Europene de Investiții (BEI). Scopul său este:

 • să consolideze potențialul UE în materie de locuri de muncă și creștere
 • să sprijine acțiunile menite să atenueze efectele schimbărilor climatice
 • să promoveze politicile UE în afara Uniunii.

Ce face BEI?

Banca contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele UE. Aproximativ 90 % din finanțări se acordă în interiorul UE. Aceste fonduri nu provin niciodată de la bugetul UE.

BEI oferă 3 tipuri principale de produse și servicii Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) :

 • credite - aproape 90 % din angajamentul financiar. Banca acordă împrumuturi pentru a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă, iar acest sprijin contribuie, de multe ori, la atragerea altor investitori.
 • finanțare mixtă - clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții adiționale.
 • consiliere și asistență tehnică - pentru a valorifica la maxim fondurile disponibile.

Împrumuturile de peste 25 de milioane de euro sunt acordate direct de BEI. În cazul împrumuturilor cu o valoare mai mică, BEI deschide linii de credit pentru instituțiile financiare care ulterior acordă credite beneficiarilor.

Componență

Acționarii Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) BEI sunt statele membre ale UE. Deciziile sunt luate de către următoarele organisme:

Comitetul de audit Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) verifică dacă operațiunile BEI se derulează în mod corespunzător.

Diverse direcții Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) ale Băncii pun în aplicare deciziile manageriale.

Cum funcționează BEI?

Banca adoptă decizii de împrumut și creditare, ținând cont de punctele forte ale fiecărui proiect Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) și de oportunitățile oferite de piețele financiare. În cadrul UE Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) , creditele se acordă în funcție de anumite priorități Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) . În afara Uniunii Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) , BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare din diverse țări ale lumii.

BEI este un organism independent și adoptă propriile decizii în materie de împrumut și creditare. Colaborează cu alte instituții ale UE, în special cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE.

BEI și cetățenii

În cazul în care conduceți o întreprindere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect care ar putea contribui la atingerea obiectivelor UE, ați putea fi eligibil pentru un împrumut de la BEI. Vă puteți depune candidatura Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) prin e-mail, completând formularul on-line Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) sau contactând unul dintre birourile Traducerile linkului anterior   Deutsch (de) English (en) français (fr) BEI. Oferiți cât mai multe informații, pentru a-i permite Băncii să stabilească dacă proiectul dumneavoastră îndeplinește criteriile de creditare și dispune de un plan managerial bine pregătit.

Logoul Fondului european de investiții

Fondul european de investiții (FEI)

BEI este acționar majoritar al Fondului European de Investiții Traducerile linkului anterior   English (en) , care acordă finanțare întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin instrumente de capital de risc. Ceilalți acționari sunt Comisia Europeană și diverse instituții financiare din toată Europa. Înființat în 1994, Fondul este activ în toate statele membre ale UE, în țările candidate, în Liechtenstein și Norvegia.

FEI propune următoarele produsele Traducerile linkului anterior   English (en) :

- capital de risc și microfinanțare pentru IMM-uri, în special pentru companii noi și inovatoare
- garanții pentru instituțiile financiare destinate să acopere împrumuturile acordate IMM-urilor
- ajutor pentru țările UE și țările în curs de aderare în vederea consolidării piețelor de capital de risc.

Dacă sunteți antreprenor și aveți nevoie de finanțare, contactați intermediarii FEI din țara dumneavoastră Traducerile linkului anterior   English (en) pentru a afla care sunt condițiile pentru a obține instrumente de capital și de creanță FEI Traducerile linkului anterior   English (en) .

Banca Europeană de Investiţii

Contact

Adresă

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04