Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny jest własnością 28 państw UE. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i pożycza je, naliczając niskie stopy procentowe, z przeznaczeniem na projekty służące poprawie infrastruktury, dostaw energii lub norm środowiskowych zarówno w UE, jak i w krajach sąsiedzkich lub rozwijających się.

Rola

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera projekty w państwach UE oraz inwestuje w przyszłych państwach członkowskich i w krajach partnerskich.

Bank zamiast wykorzystywać środki z budżetu UE pozyskuje je na rynkach kapitałowych. Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach na projekty zgodne z celami polityki UE.

W 2008 roku EBI zgromadził prawie 60 miliardów euro. EBI prowadzi działalność nienastawioną na zysk i udziela pożyczek, których oprocentowanie jest zbliżone do kosztów pozyskania pieniędzy.

Usługi

 • Pożyczki DeutschEnglishfrançais : udzielane na opłacalne programy wydatków lub projekty w sektorze publicznym i prywatnym. Beneficjentami są zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa lub samorządy.
 • Pomoc techniczna: udzielana przez zespół składający się z ekspertów w dziedzinie ekonomii, inżynierów i specjalistów; stanowi uzupełnienie mechanizmów finansowania EBI.
 • Gwarancje DeutschEnglishfrançais : dostępne dla szerokiego grona podmiotów, np. banków, firm leasingowych, instytucji gwarancyjnych, funduszy gwarancji wzajemnych, spółek celowych i innych.
 • Kapitał podwyższonego ryzyka DeutschEnglishfrançais : wnioski o kapitał podwyższonego ryzyka należy kierować bezpośrednio do pośrednika.

Udzielanie pożyczek w UE

Około 90% pożyczek jest udzielanych na programy i projekty realizowane w UE.

EBI udziela pożyczek zgodnie z następującymi 6 celami priorytetowymi określonymi w planie operacyjnym Banku:

 • spójność i konwergencja, DeutschEnglishfrançais
 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), DeutschEnglishfrançais
 • zrównoważenie środowiskowe, DeutschEnglishfrançais
 • wdrażanie inicjatywy Innowacje 2010 (i2i), DeutschEnglishfrançais
 • rozwój transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (TEN), DeutschEnglishfrançais
 • zrównoważony, konkurencyjny i bezpieczny sektor energetyki. DeutschEnglishfrançais

Poza UE

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera politykę UE w dziedzinie rozwoju i współpracy w krajach partnerskich.

Aktualne mandaty polityczne obejmują następujące obszary:

 • Europa Południowo-Wschodnia DeutschEnglishfrançais
 • polityka sąsiedztwa:
  • sąsiedztwo w regionie śródziemnomorskim, DeutschEnglishfrançais
  • Rosja i sąsiedztwo wschodnie DeutschEnglishfrançais
 • kraje rozwijające się i współpracujące:
  • Afryka, Karaiby, Pacyfik DeutschEnglishfrançais (oraz kraje i terytoria zamorskie),
  • Afryka Południowa,
  • Azja i Ameryka Łacińska. DeutschEnglishfrançais

Struktura i organizacja

 • Udziałowcy DeutschEnglishfrançais – 28 państw UE
 • Zarządzanie DeutschEnglishfrançais – dynamika pracy i obowiązki Rady Gubernatorów, Rady Dyrektorów, Komisji Audytowej i Komitetu Zarządzającego.
 • Kontrola i ocena DeutschEnglishfrançais – dbałość o spójność i racjonalność operacji Banku
 • Organizacja DeutschEnglishfrançais – departamenty i pracownicy.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?