You are here:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Informacje ogólne

 • Rola: EIB zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami.
 • Prezes: Werner Hoyer
 • Rada Dyrektorów: Składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej.
 • Rok ustanowienia: 1958
 • Siedziba: Luksemburg
 • Strona internetowa: Europejski Bank Inwestycyjny Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) są państwa członkowskie UE. Ma on na celu:

 • zwiększać potencjał europejski w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego
 • wspierać działania w dziedzinie klimatu
 • wspierać politykę unijną poza granicami UE.

Czym zajmuje się EBI?

EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Główne produkty i usługi Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) oferowane przez EBI obejmują:

 • Udzielanie kredytów – pożyczki stanowią około 90 proc. całkowitego zobowiązania finansowego. Beneficjentami są zarówno mniejsi jak i więksi klienci. Udzielone wsparcie często przyczynia się do przyciągnięcia innych inwestorów.
 • Finansowanie łączone – umożliwia klientom połączenie finansowania uzyskanego z EBI z innymi finansami.
 • Doradztwo i pomoc techniczna – stanowi uzupełnienie mechanizmów finansowania EBI.

Kredyty wynoszące ponad 25 mln euro udzielane są bezpośrednio. W przypadku mniejszych kredytów EBI uruchamia linie kredytowe dla instytucji finansowych, które udzielają dalszych kredytów kredytobiorcom.

Skład

Udziałowcami Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) EBI są wszystkie kraje UE. Decyzje EBI podejmują następujące organy:

Komitet Kontrolny Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) sprawdza, czy działalność EBI prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Departamenty EBI Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) wdrażają decyzje w zakresie zarządzania.

Jak działa EBI?

EBI podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów na podstawie z jednej strony jakości projektów Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) , a z drugiej możliwości oferowanych przez rynki finansowe. EBI ma szczegółowo określone priorytety dotyczące działalności kredytowej Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) w obrębie UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Poza UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) EBI wspiera politykę UE w dziedzinie rozwoju i współpracy w krajach na całym świecie.

Jako niezależny organ EBI sam podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów. Współpracuje z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE.

To warto wiedzieć

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony w sektorze publicznym i ma projekt, który może przyczynić się do realizacji celów polityki UE, może ubiegać się o kredyt Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) z EBI. W tym celu należy skontaktować się z EBI drogą e-mailową, za pomocą formularza online Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) lub osobiście w jednym z biur EBI Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) i dostarczyć informacje, dzięki którym bank będzie mógł ocenić biznesplan i sprawdzić, czy projekt spełnia cele kredytowania.

Europejski Fundusz Inwestycyjny – logo

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

EBI jest większościowym udziałowcem w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym (EFI) Wybierz wersję językową tego linka   English (en) , w ramach którego finansowane są inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) przy wykorzystaniu kapitału wysokiego ryzyka i instrumentów finansowania opartych na podziale ryzyka. Innymi udziałowcami są Komisja Europejka i instytucje finansowe z krajów europejskich. Fundusz utworzono w 1994 r. Działalność funduszu obejmuje państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, Liechtenstein i Norwegię.

EFI oferuje następujące produkty Wybierz wersję językową tego linka   English (en) :

- kapitał wysokiego ryzyka i mikrofinansowanie dla MŚP, szczególnie dla nowych, innowacyjnych firm
- gwarancje dla instytucji finansowych na pokrycie kredytów dla MŚP
- pomoc do państw UE i krajów przygotowujących się do członkostwa w UE, aby mogły rozwijać rynki kapitału wysokiego ryzyka.

Przedsiębiorcy potrzebujący finansowania mogą skontaktować się z pośrednikami EFI w swoim kraju Wybierz wersję językową tego linka   English (en) , od których można uzyskać więcej informacji na temat kryteriów, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o produkty finansowe EFI Wybierz wersję językową tego linka   English (en) .

Europejski Bank Inwestycyjny

Kontakt

Adres

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Faks
+352 43 77 04