Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is eigendom van de 28 EU-landen. Zij leent geld op de kapitaalmarkten en leent dit tegen een lage rente uit voor infrastructuur-, energie- of milieuprojecten in EU-landen, buurlanden van de EU en ontwikkelingslanden.

Opdracht

De Europese Investeringsbank steunt projecten in de EU-landen en investeert in toekomstige lidstaten en partnerlanden.

Het geld komt niet van de EU-begroting, de EIB leent het op de kapitaalmarkten. Daarna leent zij het op gunstige voorwaarden weer uit voor projecten die goed aansluiten bij de doelstellingen van het EU-beleid.

In 2008 heeft de EIB bijna 60 miljard euro uitgeleend. De EIB werkt op non-profitbasis en vraagt een rente die bijna kostendekkend is.

Diensten

 • Leningen DeutschEnglishfrançais : bestemd voor levensvatbare investeringen in de publieke of particuliere sector. De begunstigden lopen van gemeenten via kleine bedrijven tot grote ondernemingen.
 • Technische hulp: wordt geleverd door een team van deskundige economen, ingenieurs en specialisten ter aanvulling van de financiële instrumenten van de EIB
 • Garanties DeutschEnglishfrançais : beschikbaar voor allerlei instanties, zoals banken, leasingbedrijven, garantie-instellingen, wederzijdse garantiefondsen en SPV's.
 • Risicokapitaal DeutschEnglishfrançais : risicokapitaal moet rechtstreeks bij een financieel bemiddelaar worden aangevraagd.

Leningen voor programma's en projecten binnen de EU

Ongeveer 90% van alle leningen gaan naar programma's en projecten binnen de EU.

De EIB heeft in haar ondernemingsplan zes prioritaire gebieden vastgelegd waarvoor zij leningen verstrekt:

 • Cohesie en convergentie DeutschEnglishfrançais
 • Ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven (MKB's) DeutschEnglishfrançais
 • Een duurzaam milieu DeutschEnglishfrançais
 • Uitvoering van het Innovatie 2010-initiatief (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Ontwikkeling van Trans-Europese vervoers- en energienetwerken (TEN's) DeutschEnglishfrançais
 • Een duurzame, concurrerende en veilige energievoorziening DeutschEnglishfrançais

Buiten de EU

De Europese Investeringsbank steunt ook het ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid van de EU in partnerlanden.

Het huidige beleidsmandaat omvat:

 • Zuid- en Oost-Europa DeutschEnglishfrançais
 • Nabuurschapsbeleid:
  • de nabuurschapslanden in het Middellandse-Zeegebied DeutschEnglishfrançais
  • Rusland en de oostelijke nabuurschapslanden DeutschEnglishfrançais
 • Ontwikkelings- en samenwerkingslanden:
  • Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan DeutschEnglishfrançais (inclusief landen en gebieden overzee)
  • Zuid-Afrika
  • Azië en Latijns-Amerika DeutschEnglishfrançais

Structuur en organisatie

 • Aandeelhouders DeutschEnglishfrançais – 28 EU-landen
 • Bestuur DeutschEnglishfrançais – de werkzaamheden en taken van de Raad van gouverneurs, de Raad van bestuur, het Controlecomité en de Directie
 • Controle en evaluatie DeutschEnglishfrançais – staat borg voor een stabiel en gezond functioneren van de bank
 • Organisatie DeutschEnglishfrançais – afdelingen en personeelsleden

 Zie ook

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?