Il-Bank Ewropew tal-Investiment

Il-Bank Ewropew tal-Investiment hu fil-pussess ta' 28 pajjiż tal-UE. Hu jissellef il-flus mis-swieq tal-kapital u jislifhom b'rata baxxa lill-proġetti li jtejbu l-infrastruttura, il-forniment tal-enerġija u l-istandards ambjentali kemm fl-UE u f'pajjiżi ġirien kif ukoll f'pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Rwol

Il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa proġetti fil-pajjiżi tal-UE, u jinvesti f’pajjiżi li fil-futur ikunu membri u sħab.

Jissellef flus fuq is-swieq kapitali minflok jeħodhom mill-baġit tal-UE. Il-flus jissellfu taħt termini favorevoli għall-proġetti skont l-għanijiet tal-politika tal-UE.

Fl-2008, l-BEI iġġenera madwar €60 bn. L-BEI jaħdem fuq bażi mhux ta' qligħ u jsellef b'rata li tmur viċin tal-ispiża tas-self li jkun ħa.

Servizzi

 • Self DeutschEnglishfrançais : mogħti lil programmi tal-infiq kapitali vijabbli jew proġetti kemm fis-setturi pubbliċi u dawk privati. Ir-riċevituri jvarjaw minn korporazzjonijiet kbar għal muniċipalitajiet u negozji żgħar.
 • Assistenza teknika: provduta minn tim ta’ ekonomisti esperti, inġiniera u speċjalisti li jikkumplementaw il-faċilitajiet tal-finanzjament tal-BEI.
 • Garanziji DeutschEnglishfrançais : disponibbli għal firxa wiesgħa ta' entitajiet, eż. banek, kumpaniji tas-self, istituzzjonijiet ta' garanzija, fondi ta' garanzija reċiproka, vetturi bi skop speċjali u oħrajn.
 • Kapital ta’ sogru DeutschEnglishfrançais : talbiet għal kapital ta’ sogru għandhom jiġu indirizzati direttament lill-intermedjarju.

Self fi ħdan l-UE

Madwar 90% tas-self imorru lejn programmi u proġetti fi ħdan l-UE.

Il-BEI għandu 6 għanijiet ta’ prijorità għas-self, stabbiliti fil-pjan tan-negozju tal-Bank:

 • Koeżjoni u konverġenza DeutschEnglishfrançais
 • Appoġġ għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) DeutschEnglishfrançais
 • Sostenibbiltà ambjentali DeutschEnglishfrançais
 • Implimentazzjoni tal-Inizjattiva Innovazzjoni 2010 (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Żvilupp ta' netwerks tat-trasport u tal-enerġija Trans-Ewropej (TENs) DeutschEnglishfrançais
 • Enerġija sostenibbli, kompetittiva u sigura DeutschEnglishfrançais

Barra l-UE

Il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa l-politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni tal-UE f’pajjiżi sħab.

Il-mandati tal-politika attwali jinkludu:

 • L-Ewropa t’Isfel u tal-Lvant DeutschEnglishfrançais
 • Il-Politika tal-Viċinat:
  • Il-viċinat tal-Mediterran DeutschEnglishfrançais
  • Ir-Russja u l-viċinat tal-Lvant DeutschEnglishfrançais
 • Pajjiżi tal-iżvilupp u ta' kooperazzjoni:
  • l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku DeutschEnglishfrançais (u Pajjiżi u Territorji Barranin)
  • l-Afrika t’Isfel
  • l-Ażja u l-Amerika Latina DeutschEnglishfrançais

Struttura u organizzazzjoni

 • Azzjonisti DeutschEnglishfrançais – 28 pajjiż tal-UE
 • Governanza DeutschEnglishfrançais – dinamika ta’ ħidma u responsabbiltajiet tal-Bord tal-Gvernaturi, il-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat tal-verifika u l-Kumitat tal-Ġestjoni
 • Kontroll u evalwazzjoni DeutschEnglishfrançais – żgurar tal-integrità u s-sodezza tal-operati tal-Bank
 • Organizzazzjoni DeutschEnglishfrançais – dipartimenti u membri tal-istaff

 Ara wkoll

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?