You are here:

Eiropas Investīciju banka (EIB)

Pārskats

 • Uzdevums: sagādāt finansējumu projektiem, kas palīdz sasniegt ES mērķus gan ES robežās, gan ārpus tām.
 • Prezidents: Verners Hoijers [Werner Hoyer].
 • Direktoru padome: pa vienam direktoram no katras ES dalībvalsts un no Eiropas Komisijas.
 • Dibināšanas gads: 1958.
 • Atrašanās vieta: Luksemburga.
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Investīciju banka Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Eiropas Investīciju banka (EIB) pieder visām ES dalībvalstīm kopā. Tās mērķi:

 • izvērst Eiropas potenciālu, radot darbvietas un izaugsmi,
 • atbalstīt pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai,
 • veicināt ES rīcībpolitiku ārpus ES.

Ko dara EIB?

Banka aizņemas naudu kapitāla tirgos un aizdod to ar izdevīgiem nosacījumiem projektiem, kas sekmē ES mērķu īstenošanu. Apmēram 90 % aizdevumu tiek piešķirti ES robežās. Šī nauda nav no ES budžeta.

EIB piedāvā trīs galvenos produktu un pakalpojumu Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) veidus:

 • kreditēšana – apmēram 90 % no tās kopējām finansiālajām saistībām. Banka nodrošina aizdevumus gan lieliem, gan mazākiem klientiem, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību, un šis atbalsts bieži palīdz piesaistīt citu ieguldītāju līdzekļus;
 • finansējuma apvienošana  – dod klientiem iespēju papildus EIB finansējumam piesaistīt vēl citas investīcijas;
 • konsultācijas un tehniskā palīdzība – lai panāktu maksimālu atdevi no piešķirtajiem līdzekļiem.

Aizdevumus virs 25 miljoniem eiro EIB piešķir tieši saņēmējam. Mazākiem aizdevumiem banka izveido kredītlīnijas finanšu iestādēs, kuras tad aizdod šos līdzekļus saņēmējiem.

Sastāvs

Visas ES dalībvalstis ir EIB akcionāres Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Lēmumus pieņem šādas struktūras:

Revīzijas komiteja Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) pārbauda, vai EIB darbības atbilst noteikumiem.

Bankas nodaļas Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) īsteno vadības lēmumus.

Kā darbojas EIB?

Banka pieņem lēmumus par aizņēmumiem un aizdevumiem, izvērtējot katra projekta Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) ieguvumus un finanšu tirgu piedāvātās iespējas. Eiropas Savienībā Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) tai ir noteiktas kreditēšanas prioritātes Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Ārpus ES robežām Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) tā visā pasaulē atbalsta ES attīstības un sadarbības politiku.

Būdama neatkarīga iestāde, banka pati pieņem lēmumus par aizņēmumiem un aizdevumiem. Tā sadarbojas ar citām ES iestādēm, īpaši ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un ES Padomi.

EIB un jūs

Ja vadāt uzņēmumu vai strādājat valsts sektorā un jums ir projekts, kas palīdzētu sasniegt ES politikas mērķus, iespējams, ka jūs varētu saņemt EIB aizdevumu. Lai iesniegtu pieteikumu Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) , sazinieties ar EIB pa e-pastu, aizpildiet veidlapu internetā Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) vai kādā no bankas birojiem Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) , sniedzot pietiekamu informāciju, lai banka varētu spriest, vai jūsu projekts atbilst tās kreditēšanas prioritātēm un vai tam ir labi izstrādāts biznesa plāns.

Eiropas Investīciju fonda logotips

Eiropas Investīciju fonds (EIF)

EIB ir Eiropas Investīciju fonda (EIF) Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) galvenā akcionāre. Šis fonds nodrošina finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), izmantojot riska kapitāla un riska finansējuma instrumentus. Pārējās akcionāres ir Eiropas Komisija un finanšu iestādes no visas Eiropas. Fondu izveidoja 1994. gadā, un tas darbojas visās ES valstīs, potenciālajās dalībvalstīs, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Daži no EIF produktiem Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) :

- riska kapitāls un mikrofinansējums MVU, it īpaši jauniem un inovatīviem uzņēmumiem,
- garantijas finanšu iestādēm, kas attiecas uz MVU piešķirtajiem aizdevumiem,
- palīdzība ES dalībvalstīm un pievienošanās procesā esošajām valstīm riska kapitāla tirgu izveidē.

Ja esat uzņēmējs, kas meklē finansējumu, sazinieties ar EIF starpniekiem jūsu valstī Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , lai spriestu, vai esat piemērots EIF parāda un pašu kapitāla produktu Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) saņemšanai.

Eiropas Investīciju banka

Kontaktinformācija

Adrese

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 43 79 1
Fakss
+352 43 77 04