You are here:

Europos investicijų bankas (EIB)

Apžvalga

 • Vaidmuo: skiria finansavimą projektams, kuriais padedama siekti ES tikslų Europos Sąjungoje ir už jos ribų
 • Pirmininkas Werneris Hoyeris
 • Direktorių valdyba: po vieną direktorių iš kiekvienos ES valstybės narės ir vienas iš Europos Komisijos
 • Įsteigtas 1958 m.
 • Vieta: Liuksemburgas
 • Interneto svetainė Europos investicijų bankas Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Europos investicijų bankas (EIB) priklauso visoms ES valstybėms narėms. Jo tikslai:

 • didinti Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo potencialą,
 • remti veiklą, kuria siekiama lėtinti klimato kaitą,
 • propaguoti ES politiką už Europos Sąjungos ribų.

Europos investicijų banko veikla

Bankas skolinasi pinigus kapitalo rinkose ir juos palankomis sąlygomis skolina projektams, kuriais įgyvendinami ES tikslai, vykdyti. Apie 90 % paskolų skiriama Europos Sąjungoje vykdomiems projektams. Jokia šių lėšų dalis nėra skiriama iš ES biudžeto.

EIB teikia trijų pagrindinių rūšių produktus ir paslaugas: Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • skolinimas sudaro apie 90 % jo bendro finansinio įsipareigojimo. Bankas skolina įvairaus dydžio klientams, kad paremtų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ši parama dažnai padeda pritraukti kitų investuotojų;
 • mišrus finansavimas suteikia klientams galimybę iš EIB gautą finansavimą derinti su papildomomis investicijomis;
 • konsultavimas ir techninė parama padeda lėšas kuo racionaliau panaudoti.

EIB teikia tiesiogines 25 mln. eurų viršijančias paskolas. Mažesnių paskolų atveju jis suteikia finansų įstaigoms kredito linijas, o pastarosios įstaigos tuomet skolina lėšas kreditoriams.

Sudėtis

EIB akcininkės Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) yra visos ES valstybės narės. Sprendimus priima toliau išvardyti organai.

Audito komitetas Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) tikrina, ar EIB operacijos atliekamos tinkamai.

Banko departamentai Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) vykdo valdymo sprendimus.

Kaip Europos investicijų bankas dirba?

Jis priima sprendimus skolintis ir skolinti atsižvelgdamas į kiekvieno projekto Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) kokybę ir finansų rinkų teikiamas galimybes. Bankas yra nustatęs konkrečius skolinimo ES Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) prioritetus Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Už ES ribų Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) jis remia ES vystymo ir bendradarbiavimo politiką visame pasaulyje.

Bankas yra nepriklausomas organas – sprendimus skolintis ir skolinti jis priima pats. Jis bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis, visų pirma Europos Komisija, Europos Parlamentu ir ES Taryba.

Europos investicijų bankas ir jūs

Jei užsiimame verslu arba dirbate viešajame sektoriuje ir turite projektą, kurį vykdant būtų padedama siekti ES politinių tikslų, gali būti, kad turite teisę gauti EIB paskolą. Jei norite jos paprašyti Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) , susisiekite su EIB e. paštu, užpildykite internetinę formą Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) arba kreipkitės į jo biurus Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Pateikite pakankamai informacijos, kad bankas galėtų nuspręsti, ar projektas atitinka jo skolinimo tikslus ir ar verslo planas pakankamai išsamus.

Europos investicijų fondo logotipas

Europos investicijų fondas (EIF)

EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) akcininkas. Šis fondas finansuoja mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) naudodamas rizikos kapitalo ir rizikos finansų priemones. Kiti akcininkai yra Europos Komisija ir visos Europos finansų įstaigos. 1994 m. įsteigtas fondas veikia visose ES šalyse, kandidatėse į valstybes nares, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

EIF produktai Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) yra:

- rizikos kapitalas ir mikrofinansavimas, skirti MVĮ, visų pirma naujoms ir novatoriškoms įmonėms,
- MVĮ paskolų garantijos, skirtos finansų įstaigoms,
- pagalba Europos Sąjungai priklausančioms ir prie jos prisijungti besirengiančioms šalims plėtoti savo rizikos kapitalo rinkas.

Jei esate verslininkas ir ieškote finansavimo, kreipkitės į EIF tarpininkus savo šalyje Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) ir išsiaiškinkite, ar atitinkate reikalavimus, kad galėtumėte naudotis EIF kapitalo ir paskolos produktais Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) .

Europos investicijų bankas

Kontaktai

Adresas

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Nuorodos