Europos investicijų bankas

Europos investicijų bankas priklauso 28 ES valstybėms. Jis skolinasi pinigus kapitalo rinkose ir juos skolina už nedideles palūkanas ES ir kaimyninėse arba besivystančiose šalyse įgyvendinamiems projektams, kuriais siekiama gerinti infrastruktūrą, užtikrinti energijos tiekimą ar aplinkosaugos standartus.

Vaidmuo

Europos investicijų bankas remia projektus ES šalyse ir investuoja būsimosiose valstybėse narėse bei šalyse partnerėse.

Jis ne gauna pinigų iš ES biudžeto, o skolinasi juos kapitalo rinkose. Pinigai palankiomis sąlygomis skolinami projektams, kurie atitinka ES politikos tikslus.

2008 m. EIB pritraukė beveik 60 mlrd. eurų. Bankas veikia nesiekdamas pelno ir skolina pinigus už palūkanas, beveik tokias pačias kaip jo paties skolinimosi išlaidos.

Paslaugos

 • Paskolos DeutschEnglishfrançais : teikiamos įgyvendinamoms viešojo ir privačiojo sektorių kapitalo išlaidų programoms arba projektams. Jų gavėjai – ir didžiulės bendrovės, ir savivaldybės bei mažosios įmonės.
 • Techninė parama: ekonomistų, inžinierių ir kitų sričių specialistų grupės teikiama techninė parama papildo EIB finansavimo priemones.
 • Garantijos DeutschEnglishfrançais : teikiamos įvairiems subjektams, pavyzdžiui, bankams, išperkamosios nuomos bendrovėms, garantijų įstaigoms, savitarpio garantijų fondams, specialiosios paskirties įmonėms ir kt.
 • Rizikos kapitalas DeutschEnglishfrançais : prašant rizikos kapitalo reikėtų kreiptis tiesiogiai į tarpininką.

Skolinimas ES šalyse

Apie 90 % paskolų skiriama Europos Sąjungoje vykdomoms programoms ir projektams.

EIB yra nustatęs 6 prioritetinius skolinimo tikslus, išdėstytus banko verslo plane:

 • sanglauda ir konvergencija, DeutschEnglishfrançais
 • parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), DeutschEnglishfrançais
 • aplinkos tvarumas, DeutschEnglishfrançais
 • 2010 m. inovacijų iniciatyvos (i2i) įgyvendinimas, DeutschEnglishfrançais
 • transeuropinių transporto ir energetikos tinklų (TEN) plėtra, DeutschEnglishfrançais
 • tvari, konkurencinga ir saugi energetika. DeutschEnglishfrançais

Už ES ribų

Europos investicijų bankas remia ES vystymo ir bendradarbiavimo politiką šalyse partnerėse.

Dabartiniai politiniai įgaliojimai:

 • Pietų ir Rytų Europa DeutschEnglishfrançais
 • kaimynystės politika:
  • Viduržemio jūros regiono kaimyninės šalys DeutschEnglishfrançais
  • Rusija ir Rytų kaimyninės šalys DeutschEnglishfrançais
 • besivystančios ir bendradarbiaujančios šalys:
  • Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalys DeutschEnglishfrançais (bei užjūrio šalys ir teritorijos)
  • Pietų Afrika
  • Azija ir Lotynų Amerika DeutschEnglishfrançais

Struktūra ir organizacija

 • Akcininkės DeutschEnglishfrançais : 28 ES šalys.
 • Valdymas DeutschEnglishfrançais : valdytojų tarybos, direktorių valdybos, Audito komiteto ir Valdymo komiteto darbas ir atsakomybės sritys.
 • Kontrolė ir vertinimas DeutschEnglishfrançais : banko operacijų vientisumo ir patikimumo užtikrinimas.
 • Organizacija DeutschEnglishfrançais : departamentai ir darbuotojai.

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?