You are here:

Európai Beruházási Bank (EBB)

Áttekintés

 • Szerep: uniós célok megvalósítását szolgáló projekteket finanszíroz az EU határain belül és kívül egyaránt
 • Elnök: Werner Hoyer
 • Igazgatótanács: uniós tagországonként egy igazgató, és további egy igazgató az Európai Bizottság képviseletében
 • Alapítás éve: 1958
 • Székhely: Luxemburg
 • Honlap: Európai Beruházási Bank Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az uniós országok közös tulajdona. Célja, hogy:

 • javítsa Európa foglalkoztatási és növekedési potenciálját;
 • támogassa az éghajlatváltozás megfékezésére irányuló erőfeszítéseket;
 • elősegítse az uniós szakpolitikai törekvések érvényre juttatását az EU határain kívül.

Mi az EBB feladata?

Az Európai Beruházási Bank kölcsönt vesz fel a tőkepiacokon, a felvett pénzből pedig kedvező feltételekkel hitelt folyósít az EU céljainak elérését szolgáló projektek megvalósításához. A hiteleknek hozzávetőleg a 90%-a az Európai Unión belül kerül felhasználásra. Az EBB által folyósított összegek nem az uniós költségvetésből származnak.

Az Európai Beruházási Bank alapvetően az alábbi 3 terméket Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) biztosítja:

 • Hitelezés – ez a tevékenység a bank pénzügyi kötelezettségvállalásainak kb. 90%-át teszi ki. Az EBB kisvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak egyaránt kölcsönöz pénzt annak érdekében, hogy támogassa a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Az általa nyújtott finanszírozás gyakran elősegíti, hogy más befektetők is támogatást nyújtsanak a kérdéses projekt megvalósításához.
 • Vegyes finanszírozás – lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az Európai Beruházási Banktól kapott finanszírozás mellett más forrásból is pénzhez jussanak.
 • Tanácsadás és technikai segítségnyújtás – a források legelőnyösebb felhasználását hivatott elősegíteni.

A 25 millió eurót meghaladó összegű kölcsönök esetében az EBB közvetlenül hitelez a kedvezményezettnek. Kisebb összegű kölcsönök esetében az EBB hitelkeretet biztosít különböző pénzintézeteknek, ezek pedig a pénzt továbbhitelezik másoknak.

Összetétel

Az Európai Beruházási Banknak az összes uniós ország a részvényese Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Az EBB döntéshozó testületei a következők:

A Számvizsgáló Bizottság Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) ellenőrzi az EBB által végzett műveletek szabályszerűségét.

A bank főosztályai Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) hajtják végre a felső vezetés által hozott döntéseket.

Hogyan végzi munkáját az EBB?

Az Európai Beruházási Bank az egyes projektek Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) minősége és a pénzpiaci lehetőségek függvényében dönt a hitelfelvételről és hitelnyújtásról. Az Európai Unión belüli projektek esetében Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) az Európai Beruházási Bank konkrét szempontrendszer alapján határoz arról, melyik projekt hitelhez juttatása jelent prioritást a számára Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Az Európai Unión kívüli projektek esetében Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) az EBB az uniós fejlesztési és együttműködési célkitűzések megvalósítását támogatja világszerte.

Független szervként az EBB maga hozza meg hitelfelvételre és hitelnyújtásra vonatkozó döntéseit. A bank együttműködik a többi uniós intézménnyel, mindenekelőtt az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával.

Az EBB és Ön

Ha Ön vállalkozóként vagy a közszférában olyan projekten dolgozik, mely elősegítheti az uniós szakpolitikai célok megvalósítását, jogosult lehet arra, hogy hitelt kapjon az Európai Beruházási Banktól. Ha hitelt szeretne igényelni Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) , küldjön e-mailt, töltse ki a bank elektronikus űrlapját Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) , vagy keresse fel az EBB helyi kirendeltségét Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Megkeresésében adjon meg minden szükséges információt annak érdekében, hogy el lehessen bírálni, kellő alapossággal dolgozta-e ki a projekt megvalósítását célzó üzleti tervét, és hogy projektje megfelel-e a bank hitelnyújtási célkitűzéseinek.

Az Európai Beruházási Alap logója

Európai Beruházási Alap (EBA)

Az Európai Beruházási Alap (EBA) Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) kockázatitőke- és kockázatfinanszírozási eszközök révén forrásokat biztosít kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak). Többségi tulajdonosa az EBB, a többi részvény pedig az Európai Bizottság és európai pénzintézetek tulajdonában van. Az 1994-ben alapított Európai Beruházási Alap az Európai Unió tagállamaiban, a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban, valamint Liechtensteinben és Norvégiában fejti ki tevékenységét.

Az EBA termékei Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) közé tartoznak a következők:

– kkv-k, különösen újonnan alapított és innovatív kis- és középvállalkozások részére biztosított kockázati tőke és mikrofinanszírozás,
– pénzintézeteknek nyújtott garanciák a kkv-knak folyósított hitelek fedezésére,
– az uniós tagállamok és az uniós csatlakozásra készülő országok kockázatitőke-piacainak fejlesztését szolgáló pénzügyi segítség.

Ha Önnek vállalkozóként cége finanszírozásához segítségre van szüksége, forduljon saját országában az EBA pénzügyi közvetítőihez Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) , és érdeklődje meg, jogosult-e az alap által biztosított tőke- és hiteltermékekre Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) .

Európai Beruházási Bank

Kapcsolatfelvétel

Cím

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04