Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimispank kuulub ELi 28 liikmesriigile. Euroopa Investeerimispank laenab raha kapitaliturgudelt ning annab madala intressiga laenu projektide jaoks, mis parandavad infrastruktuuri, energiavarustuse kindlust või keskkonnastandardeid nii ELis, naaberriikides kui ka arengumaades.

Ülesanded

Euroopa Investeerimispank toetab projekte ELi liikmesriikides ning investeerib tulevastesse liikmes- kui ka partnerriikidesse.

Euroopa Investeerimispank laenab raha kapitaliturgudelt ning ei kasuta ELi eelarvelisi vahendeid. Raha laenatakse soodustingimustel ELi poliitikaeesmärkidega kokkusobivatele projektidele.

2008. aastal kogus EIP ligikaudu 60 miljardit eurot. EIP on mittetulundusliku iseloomuga ning laenab raha peaaegu sama intressiga, millega ta raha kapitaliturudelt laenab.

Teenused

 • Laenud DeutschEnglishfrançais : antakse elujõulistele kapitali vajavatele programmidele või nii avaliku- kui ka erasektori projektidele. Laenusaajateks võivad olla nii suured korporatsioonid, omavalitsused kui ka väikeettevõtted.
 • Tehniline abi: seda pakuvad asjatundjatest majandusekspertide meeskond, insenerid ja spetsialistid täiendamakas EIP rahastamisvahendeid.
 • Tagatised DeutschEnglishfrançais : kättesaadavad erinevatele asutustele, nt pankadele, liisinguettevõtetele, tagatisi pakkuvatele asutustele, vastastikustele garantiifondidele, eriotstarbelistele rahastamisvahenditele jne.
 • Riskikapital DeutschEnglishfrançais : riskikapitali taotlused tuleks esitada otse vahendajale.

Laenamine ELis

Ligikaudu 90% laenudest antakse ELi sisestele programmidele ja projektidele.

EIP-l on 6 prioriteetset eesmärki laenamisel, mis on sätestatud ka panga äriplaanis:

 • ühtekuuluvus ja lähenemine DeutschEnglishfrançais
 • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine DeutschEnglishfrançais
 • keskkonnasäästlikkus DeutschEnglishfrançais
 • algatuse „Innovatsioon 2010” (i2i) rakendamine DeutschEnglishfrançais
 • üleeuroopaliste transpordi- ning energiavõrkude arendamine DeutschEnglishfrançais
 • jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja turvaline energeetika. DeutschEnglishfrançais

Väljaspool ELi

Euroopa Investeerimispank toetab ELi arengu- ja koostööpoliitikat partnerriikides.

Praegune poliitiline mandaat hõlmab:

 • Lõuna- ja Ida-Euroopat DeutschEnglishfrançais
 • Naabruspoliitikat:
  • Vahemere naabruspiirkond DeutschEnglishfrançais
  • Venemaa ning idasuunaline naabruspoliitika DeutschEnglishfrançais
 • Arengu- ja koostööriike:
  • Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid DeutschEnglishfrançais (ning ülemeremaad ja -territooriumid)
  • Lõuna-Aafrika
  • Aasia ja Ladina-Ameerika DeutschEnglishfrançais

Struktuur ja töökorraldus

 • Aktsionärid DeutschEnglishfrançais – 28 ELi liikmesriiki
 • Juhtimine DeutschEnglishfrançais – juhatajate nõukogu, direktorite nõukogu, auditi komitee ning halduskomitee dünaamiline koostöö ning kohustused
 • Kontroll ja hindamine DeutschEnglishfrançais – tagab Euroopa Investeermispanga toimingute integreerituse ning usaldusväärsuse
 • Korraldus DeutschEnglishfrançais – osakonnad ja töötajad

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?