Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει με χαμηλά επιτόκια σε προγράμματα που βελτιώνουν τις υποδομές, την προμήθεια ενέργειας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόμενες χώρες.

Ρόλος

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επενδύει σε μελλοντικά κράτη μέλη και χώρες-εταίρους.

Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων αντί να τα ανασύρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα χρήματα χορηγούνται στη συνέχεια υπό μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε έργα που εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ.

Το 2008, η ΕΤΕ συγκέντρωσε περίπου 60 δισ. ευρώ. Λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση και δανείζει χρήματα με επιτόκια που πλησιάζουν το κόστος δανεισμού της.

Υπηρεσίες

 • Δάνεια DeutschEnglishfrançais , τα οποία χορηγούνται σε βιώσιμα προγράμματα για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή σε έργα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι αποδέκτες ποικίλλουν. Μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείες αλλά και δήμοι ή μικρές επιχειρήσεις.
 • Τεχνική βοήθεια, η οποία παρέχεται από ομάδα ειδικών οικονομολόγων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων με στόχο τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΤΕ.
 • Εγγυήσεις DeutschEnglishfrançais , οι οποίες διατίθενται σε ευρύ φάσμα φορέων, π.χ. τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οργανισμούς εγγύησης, ταμεία αμοιβαίων εγγυήσεων, φορείς ειδικού σκοπού και άλλους.
 • Επιχειρηματικά κεφάλαια DeutschEnglishfrançais . Οι αιτήσεις για επιχειρηματικά κεφάλαια θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας σε έναν ενδιάμεσο φορέα.

Δανειοδοτήσεις εντός της ΕΕ

Το 90% περίπου των δανείων διατίθεται σε προγράμματα και σχέδια στο εσωτερικό της ΕΕ.

Η ΕΤΕ έχει τους παρακάτω 6 κύριους στόχους δανειοδότησης οι οποίοι απαριθμούνται στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας:

 • Συνοχή και σύγκλιση DeutschEnglishfrançais
 • Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) DeutschEnglishfrançais
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα DeutschEnglishfrançais
 • Εφαρμογή της πρωτοβουλίας "Καινοτομία 2010" (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας DeutschEnglishfrançais
 • Βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια DeutschEnglishfrançais

Εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη συνεργασία με χώρες εταίρους.

Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν σήμερα τα εξής:

 • Νότια και Ανατολική Ευρώπη DeutschEnglishfrançais
 • Πολιτική γειτονίας:
  • Χώρες της Μεσογείου που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας DeutschEnglishfrançais
  • Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας DeutschEnglishfrançais
 • Χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας:
  • Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός DeutschEnglishfrançais (και Υπερπόντιες χώρες και εδάφη)
  • Νότια Αφρική
  • Ασία και Λατινική Αμερική DeutschEnglishfrançais

Διάρθρωση και οργάνωση

 • Μέτοχοι DeutschEnglishfrançais : τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
 • Διοίκηση DeutschEnglishfrançais : λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοικητών, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Διευθύνουσας Επιτροπής
 • Έλεγχος και αξιολόγηση DeutschEnglishfrançais : διασφάλιση της ακεραιότητας και της ορθότητας των δραστηριοτήτων της τράπεζας
 • Οργάνωση DeutschEnglishfrançais : τμήματα υπηρεσιών και μέλη του προσωπικού

 Επίσης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;