Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank ejes af de 28 EU-lande. Den låner penge på kapitalmarkedet og låner dem ud til en lav rente til projekter, der kan forbedre infrastrukturen, energiforsyningen eller miljøstandarter både i EU og i nabolande eller udviklingslande.

Opgave

Den Europæiske Investeringsbank støtter projekter i EU-landene og foretager investeringer i fremtidige medlemslande og partnerlande.

Den låner penge på kapitalmarkedet i stedet for at anvende EU's budget. Pengene lånes ud på gunstige vilkår til projekter i henhold til EU's politiske mål.

I 2008 optog EIB lån for næsten 60 milliarder euro. EIB arbejder uden fortjeneste for øje og låner ud til en rentesats, der ligger tæt på dens egne låneomkostninger.

Tjenesteydelser

 • Lån DeutschEnglishfrançais : ydes til rentable kapitalomkostningsprogrammer eller projekter i både den offentlige og private sektor. Modtagerne spænder fra store organisationer til kommuner og små virksomheder.
 • Teknisk bistand: ydes af et hold af økonomiske eksperter, ingeniører og specialister, der supplerer EIB's finansieringsfaciliteter.
 • Garantier DeutschEnglishfrançais : er tilgængelige for en lang række organer, f.eks. banker, leasingselskaber, garantiinstitutioner, gensidige garantifonde, SPV-selskaber med flere.
 • Venturekapital DeutschEnglishfrançais : anmodninger om venturekapital skal rettes direkte til en formidler.

Aktiviteter inden for EU

Omkring 90 % af lånene gives til programmer og projekter i EU.

EIB har 6 prioriterede mål for udlån, som er fastsat i bankens forretningsplan:

 • Samhørighed og konvergens DeutschEnglishfrançais
 • Støtte til små og mellemstore virksomheder (smv) DeutschEnglishfrançais
 • Bæredygtigt miljø DeutschEnglishfrançais
 • Iværksættelsen af initiativet “Innovation 2010" (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Udvikling af transeuropæiske transport- og energinet (TEN) DeutschEnglishfrançais
 • Bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi DeutschEnglishfrançais

Uden for EU

Den Europæiske Investeringsbank støtter EU's udviklings- og samarbejdspolitik i partnerlande.

Det nuværende politikmandat omfatter:

 • Syd- og Nordeuropa DeutschEnglishfrançais
 • Naboskabspolitik:
  • Nabolandene i middelhavsområdet DeutschEnglishfrançais
  • Rusland og østlige nabolande DeutschEnglishfrançais
 • Udviklings- og samarbejdslande:
  • Afrika, Vestindien og Stillehavet DeutschEnglishfrançais (og oversøiske lande og territorier)
  • Sydafrika
  • Asien og Latinamerika DeutschEnglishfrançais

Struktur og organisation

 • Aktionærer DeutschEnglishfrançais – de 28 EU-lande
 • Ledelse DeutschEnglishfrançais – Styrelsesrådets, bestyrelsens og direktionens arbejdsgang og opgaver
 • Kontrol og evaluering DeutschEnglishfrançais – sikring af integritet og soliditets i bankens aktiviteter
 • Organisation DeutschEnglishfrançais – afdelinger og personale

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?