You are here:

Evropská investiční banka (EIB)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat finanční prostředky na projekty, kterými EU realizuje své cíle, a to v rámci EU i mimo ni
 • Prezident: Werner Hoyer
 • Správní rada: každá členská země EU v ní má jednoho člena a jednoho člena jmenuje Evropská komise
 • Zřízena: 1958
 • Sídlo: Lucemburk
 • Internetová stránka: Evropská investiční banka Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Evropskou investiční banku společně vlastní státy Evropské unie. Jejím posláním je:

 • posilovat evropský potenciál z hlediska zaměstnanosti a růstu
 • podporovat opatření přijímaná ke zmírnění změny klimatu
 • podporovat politiky EU za hranicemi EU.

Úloha

Banka si na kapitálových trzích půjčuje peníze které pak za výhodných podmínek poskytuje ve formě úvěrů na projekty, kterými EU realizuje své cíle. Asi 90% úvěrů EIB poskytuje v rámci EU. Žádné z těchto prostředků nepochází z rozpočtu EU.

EIB poskytuje 3 základní typy produktů a služeb Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) :

 • Úvěry – asi 90% jejího celkového finančního závazku. Banka půjčuje klientům všech velikostí na podporu růstu a zaměstnanosti. Tato podpora často pomáhá přilákat další investory.
 • Kombinaci zdrojů (tzv. blending) – umožňuje klientům spojit financování EIB s dalšími investicemi.
 • Poradenství a technickou pomoc – maximalizuje tak hodnotu investic.

Úvěry nad 25 milionů eur poskytuje EIB přímo. V případě menších půjček poskytuje úvěrové linky finančním institucím, které pak půjčují finanční prostředky svým věřitelům.

Složení

Akcionáři Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) EIB jsou všechny země EU. Rozhodnutí v souvislosti s EIB přijímají tyto orgány:

Kontrolní výbor Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) kontroluje, zda jsou operace EIB prováděny v souladu s příslušnými postupy.

Jednotlivá oddělení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) pak plní rozhodnutí vedení banky.

Jak EIB funguje?

Na základě hodnoty jednotlivých projektů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) a příležitostí, které právě skýtá finanční trh, přijímá rozhodnutí o dluhových a úvěrových operacích. V rámci EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) má stanoveny určité úvěrové priority Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Za hranicemi EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) podporuje po celém světě politiku rozvojové spolupráce EU.

Jako nezávislý subjekt přijímá banka rozhodnutí o svých dluhových a úvěrových operacích samostatně. Banka spolupracuje s ostatními orgány EU, zejména s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

EIB a vy

Pokud podnikáte nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte na starost projekty, které by mohly přispět k realizaci cílů politiky EU, můžete zkusit zažádat o půjčku od EIB. Žádost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) lze EIB zaslat e-mailem, webovým formulářem Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) nebo přes její zastoupení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Je třeba poskytnout dostatečné informace k tomu, aby banka mohla posoudit, zda projekt splňuje úvěrové cíle a stojí na dobrém obchodním záměru.

Logo Evropského investičního fondu

Evropský investiční fond (EIF)

EIB je většinovým akcionářem Evropského investičního fondu (EIF) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) , který poskytuje finanční prostředky malým a středním podnikům prostřednictvím rizikového kapitálu a rizikových finančních nástrojů. Dalšími akcionáři jsou Evropská komise a finanční instituce z celé Evropy. Fond byl zřízen v roce 1994 a působí ve všech členských zemích EU, v kandidátských zemích, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

Mezi produkty EIF Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) patří:

Rizikový kapitál a mikrofinancování pro malé a střední podniky, zejména začínající a inovativní firmy
Záruky pro finanční instituce ke krytí úvěrů pro malé a střední podniky
Pomoc zemím EU a zemím, které se připravují na přistoupení k EU, k rozvoji jejich trhů s rizikovým kapitálem.

Pokud podnikáte a potřebujete finanční pomoc, kontaktujte zprostředkovatele EIF ve vaší zemi Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) a ověřte si, zda nemáte nárok na některý z dluhových či kapitálových produktů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) .

Evropská investiční banka

Kontakt

Adresa

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Odkazy