Evropská investiční banka

Evropskou investiční banku vlastní všech 28 členských států EU. Banka si půjčuje peníze na kapitálových trzích a poskytuje nízkoúročené úvěry na projekty, jejichž cílem je zvýšit kvalitu infrastruktury, energetických dodávek nebo životního prostředí nejen v EU, ale i v sousedních a rozvojových zemích.

Úloha

Evropská investiční banka (EIB) podporuje projekty v zemích EU. Také investuje v budoucích členských státech a partnerských zemích.

Peníze si spíše půjčuje na kapitálových trzích, než aby čerpala z rozpočtu EU. Tyto finanční prostředky jsou pak půjčovány za výhodných podmínek na projekty, které sledují politické cíle EU.

V roce 2008 EIB obstarala finanční prostředky ve výši 60 miliard eur. EIB je nezisková banka a úvěry poskytuje za úrokovou sazbu, které se téměř rovná sazbě, za niž si tyto prostředky půjčuje.

Služby

 • Půjčky DeutschEnglishfrançais : poskytují se veřejnému i soukromému sektoru na realizovatelné investiční programy nebo projekty. Mezi příjemce patří velké společnosti, samosprávné celky i malé podniky.
 • Technická pomoc: poskytuje tým ekonomů, inženýrů a dalších odborníků jako doplněk k finančním službám EIB.
 • Záruky DeutschEnglishfrançais : dostupné pro celou řadu subjektů, např. banky, leasingové společnosti, garanční instituce, vzájemné garanční fondy, společnosti typu SPE/SPV a další.
 • Rizikový kapitál DeutschEnglishfrançais : žádosti o rizikový kapitál se musí zasílat přímo zprostředkovateli.

Půjčování finančních prostředků v rámci EU

Asi 90 % půjček je určeno na programy nebo projekty realizované v EU.

EIB půjčuje peníze na základě 6 prioritních cílů, které jsou stanoveny v jejím obchodním plánu:

 • soudržnost a konvergence DeutschEnglishfrançais
 • podpora malých a středních podniků DeutschEnglishfrançais
 • environmentalní udržitelnost DeutschEnglishfrançais
 • realizace iniciativy Inovace 2010 (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • rozvoj transevropských dopravních a energetických sítí (TEN) DeutschEnglishfrançais
 • udržitelná, konkurenceschopná a spolehlivá energetika DeutschEnglishfrançais

Mimo EU

Evropská investiční banka podporuje rozvojovou politiku EU a politiku spolupráce EU v partnerských zemích.

V současnosti má politický mandát v těchto oblastech:

 • Jižní a východní Evropa DeutschEnglishfrançais
 • Politika sousedství:
  • sousedství se zeměmi Středomoří DeutschEnglishfrançais
  • Rusko a východní sousedství DeutschEnglishfrançais
 • Rozvoj a spolupráce:
  • Afrika, Karibská oblast a Tichomoří DeutschEnglishfrançais (a zámořské země a území)
  • Jižní Afrika
  • Asie a Latinská Amerika DeutschEnglishfrançais

Struktura a organizace

 • Akcionáři DeutschEnglishfrançais – 28 států EU
 • Vedení DeutschEnglishfrançais – Rada guvernérů, správní rada, výbor pro audit a řídící výbor
 • Kontrola a hodnocení DeutschEnglishfrançais – zajišťuje integritu a správnost operací prováděných bankou
 • Organizace DeutschEnglishfrançais – oddělení a zaměstnanci

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?