You are here:

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Общ преглед

 • Роля: предоставя финансиране за проекти, които помагат за постигане на целите на ЕС във и извън Съюза
 • Председател: Вернер Хойер
 • Съвет на директорите: състои се от по един директор от всяка държава от ЕС плюс един от Европейската комисия
 • Основана: 1958 г.
 • Седалище: Люксембург
 • Уебсайт: Европейска инвестиционна банка Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Страните от ЕС съвместно са собственици на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Целта на банката е:

 • да повишава потенциала на Европа по отношение на работните места и заетостта;
 • да подкрепя действия за смекчаване на изменението на климата;
 • да подкрепя политиките на ЕС извън неговите предели.

Какво прави ЕИБ?

Банката взема назаем средства на капиталовите пазари и с тях кредитира при благоприятни условия проекти, подкрепящи целите на ЕС. Около 90 % от кредитите се предоставят в страни от ЕС. Не се предоставят никакви средства от бюджета на ЕС.

ЕИБ предоставя три основни вида продукти и услуги Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) :

 • Кредитиране — около 90 % от общите финансови ангажименти на банката. Банката отпуска кредити на клиенти от всякакъв размер, за да подкрепя растежа и заетостта, като често тази подкрепа помага за привличане на други инвеститори.
 • Смесено финансиране — то позволява на клиентите да съчетават финансиране от ЕИБ с допълнителни инвестиции.
 • Консултации и техническа помощ — за постигане на максимална рентабилност.

ЕИБ отпуска пряко кредити в размер над 25 млн. евро. Когато става дума за по-малки заеми, банката открива кредитни линии за финансови институции, които след това предоставят тези средства под формата на заеми.

Състав

Всички страни от ЕС са акционери Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) в ЕИБ. Решенията на Банката се вземат от следните органи:

 • Управителен съвет Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) — включва министри (предимно министри на финансите) от всички страни от ЕС. Той определя общата политика на кредитиране.
 • Съвет на директорите Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) , ръководен от председателя на ЕИБ — включва 28 членове, 27 от които са назначени от държавите членки и един — от Европейската комисия. Той одобрява операциите по получаване и отпускане на заеми.
 • Управителен комитет Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) — изпълнителният орган на банката, който ръководи ежедневната дейност.

Одитният комитет Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) проверява дали операциите на ЕИБ са извършени в съответствие с правилата.

Отделите Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) на банката изпълняват решенията на ръководството.

Как функционира ЕИБ?

Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на качествата на всеки проект Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) и възможностите, предлагани от финансовите пазари. В ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) банката има специфични приоритети за кредитиране Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Извън ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) тя подпомага политиките на Съюза за развитие и сътрудничество по света.

Като независим орган, банката взема самостоятелни решения за вземане и предоставяне на кредити. Тя си сътрудничи с други институции на ЕС и по-специално с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Европейската инвестиционна банка и вие

Ако притежавате собствено предприятие или работите в публичния сектор и имате проект, който може да допринесе за постигането на целите на политиката на ЕС, е възможно да отговаряте на условията за получаване на кредит от ЕИБ. За да кандидатствате Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) , свържете се с ЕИБ по електронна поща, чрез уеб формуляр Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) или чрез някой от нейните офиси Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) , като предоставите достатъчно информация, за да може банката да прецени дали проектът ви отговаря на нейните цели за кредитиране и дали имате добре разработен бизнес план.

Лого на Европейския инвестиционен фонд

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

ЕИБ е мажоритарен акционер в Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Избор на превод за предходната връзка   English (en) , който предоставя финансиране на малки и средни предприятия (МСП) чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране . Другите акционери са Европейската комисия и финансови институции от Европа. Създаденият през 1994 г. фонд работи във всички страни от ЕС, в бъдещи членове на Съюза, Лихтенщайн и Норвегия.

Някои от продуктите на ЕИФ Избор на превод за предходната връзка   English (en) са:

- рисков капитал и микрофинансиране за МСП, най-вече за нови и иновативни компании
- гаранции за финансови институции, за да покриват заеми за МСП
- помощ за страните от ЕС и страни в процес на присъединяване за развитие на техните пазари на рисков капитал

Ако сте предприемач, който търси финансиране, свържете се с посредниците на ЕИФ във вашата страна Избор на превод за предходната връзка   English (en) , за да проверите дали отговаряте на условията за получаване на дългови и капиталови продукти Избор на превод за предходната връзка   English (en) на ЕИФ.

Европейска инвестиционна банка

Координати за връзка

Адрес

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 43 79 1
Факс
+352 43 77 04