Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка е собственост на 28-те държави-членки от ЕС. Тя взема кредити от капиталовите пазари и ги отдава с ниски лихвени проценти за проекти, които подобряват инфраструктурата, енергийните доставки или екологичните стандарти както в рамките на ЕС, така и в съседните или развиващите се държави.

Роля

Европейската инвестиционна банка подпомага проекти в държавите от ЕС и инвестира в бъдещи членове и държави партньори.

Тя взема кредити от капиталовите пазари, вместо да използва средства от бюджета на ЕС, и отпуска заеми при благоприятни условия за реализирането на проекти, съответстващи на целите на политиката на ЕС.

През 2008 г. ЕИБ натрупа почти 60 млрд. евро. ЕИБ работи с нестопанска цел и отпуска кредити при лихвен процент, близък до разхода за заемане.

Услуги

 • Кредити DeutschEnglishfrançais : отпускат се на жизнеспособни програми или проекти за покриване на капиталови разходи както в публичния, така и в частния сектор. Бенефициерите варират от големи корпорации до общини и малки предприятия.
 • Техническа помощ: предоставя се от екип от експерти икономисти, инженери и специалисти като допълнение към инструментите за финансиране на ЕИБ.
 • Гаранции DeutschEnglishfrançais : достъпни за широк набор от органи, например банки, лизингови дружества, гаранционни органи, взаимни гаранционни фондове, предприятия със специално предназначение и други.
 • Рисков капитал DeutschEnglishfrançais : молбите за рискови капитали се изпращат директно до посредник.

Отпускане на заеми в рамките на ЕС

Около 90 % от заемите отиват за програми и проекти в рамките на ЕС.

ЕИБ има 6 приоритетни цели за отпускане на кредити, изложени в бизнес плана на банката:

 • Сближаване и управление DeutschEnglishfrançais
 • Подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) DeutschEnglishfrançais
 • Екологична устойчивост DeutschEnglishfrançais
 • Изпълнение на инициативата „Иновации 2010‟ (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Развитие на трансевропейски транспортни и енергийни мрежи (TEN) DeutschEnglishfrançais
 • Устойчива, конкурентоспособна и безопасна енергия DeutschEnglishfrançais

Извън ЕС

Европейската инвестиционна банка подпомага политиките на ЕС за развитие и сътрудничество с държави партньори.

Настоящите политически мандати включват:

 • Южна и Източна Европа DeutschEnglishfrançais
 • Политика за съседство:
  • Средиземноморски съседи DeutschEnglishfrançais
  • Русия и източни съседи DeutschEnglishfrançais
 • Развиващи се държави:
  • Държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн DeutschEnglishfrançais (и отвъдморските държави и територии)
  • Южна Африка
  • Азия и Латинска Америка DeutschEnglishfrançais

Структура и организация

 • Акционери DeutschEnglishfrançais — 28-те държави от ЕС
 • Управление DeutschEnglishfrançais — работа и отговорности на Съвета на гуверньорите, Съвета на директорите, Одиторския комитет и Управителния комитет
 • Контрол и оценяване DeutschEnglishfrançais — гарантиране на почтеността и надеждността на операциите на банката
 • Организация DeutschEnglishfrançais — отдели и членове на персонала

 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?