Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår och hjälper EU:s utrikesrepresentant att driva den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Uppdrag

Utrikestjänsten sköter EU:s diplomatiska förbindelser med länder utanför EU. Den strävar efter att göra EU:s utrikespolitik mer konsekvent och effektiv för att öka EU:s inflytande i världen.

Utrikestjänsten samarbetar med EU-ländernas diplomattjänster och lånar in många av deras anställda.

En viktig uppgift är att stödja EU:s strategiska partnerskap med viktiga internationella aktörer och förbindelserna med tillväxtländerna i världen. Utrikestjänsten har ett nära samarbete med FN och andra världsmakter som USA och Ryssland.

Exempel på EU:s internationella verksamhet:

  • Fredsbevarande insatser i form av politiskt, ekonomiskt och praktiskt stöd, t.ex. på västra Balkan efter kriget i Jugoslavien.
  • Civila och militära uppdrag för att skapa säkerhet i världen i enlighet med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken English.
  • Upprätthållande av fredliga relationer med EU:s grannländer, genom den europeiska grannskapspolitiken.
  • Utvecklingsstöd, krishantering och humanitärt bistånd, klimatarbete och kamp för mänskliga rättigheter.

Utrikestjänstens chef

Tjänsten leds av Federica Mogherini, EU:s utrikesrepresentant eller den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik English.

Hon är också EU-kommissionär och leder mötena med EU-ländernas utrikesministrar i utrikesrådet Englishfrançais. På så sätt blir EU:s utrikespolitik mer enhetlig och konsekvent.

EU i världen

Utanför sina gränser företräds EU av EU-delegationerna som fungerar ungefär som ambassader.

Historik

Utrikestjänsten är EU:s yngsta organ. Tjänsten inrättades 2011 för att slå samman de utrikespolitiska avdelningarna i kommissionen och rådet.


Videoklipp

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?