You are here:

Evropska služba za zunanje delovanje

Pregled

 • Vloga: Upravlja diplomatske odnose EU z drugimi državami po svetu in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU.
 • Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko: Federica Mogherini
 • Ustanovitev: 2011
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) je diplomatska služba EU. Prizadeva si, da bi bila zunanja politika EU doslednejša in učinkovitejša, kar bo povečalo vpliv EU v svetu.

Delo ESZD

 • Pomaga visoki predstavnici EU pri izvajanju zunanje in varnostne politike EU.
 • Vodi diplomatske odnose in strateška partnerstva z državami zunaj EU.
 • Sodeluje z nacionalnimi diplomatskimi službami držav članic EU, Združenih narodov in drugih velikih sil.

Primeri dela službe:

 • Izgradnja miru s politično in gospodarsko podporo ter pomočjo v naravi.
 • Zagotavljanje varnosti v okviru skupne varnostne in obrambne politike.
 • Vzdrževanje dobrih odnosov z neposrednimi sosedami EU v okviru evropske sosedske politike.
 • Razvojna in humanitarna pomoč in pomoč v kriznih razmerah.
 • Ukrepi na področju podnebnih sprememb in človekovih pravic.

Sestava

Na čelu Evropske službe za zunanje delovanje je vodja zunanje politike EU z uradnim nazivom visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko. Organizacija službe:

Način dela Evropske službe za zunanje delovanje

Visoka predstavnica je hkrati tudi podpredsednica Evropske komisije. Je obraz zunanje in varnostne politike EU v svetu, usklajuje delo Evropske komisije na področju zunanjih odnosov EU ter vodi zasedanja zunanjih in obrambnih ministrov EU ter ministrov za razvoj EU. Visoka predstavnica/podpredsednica izvaja zunanjo in varnostno politiko EU v sodelovanju z državami EU, pri čemer se opira na nacionalne in evropske vire. Tako zagotavlja doslednost zunanje politike EU.

Evropsko unijo v tujini zastopajo številna predstavništvadelegacije EU, ki imajo podobno vlogo kot veleposlaništva.

Evropska služba za zunanje delovanje in državljani

Zunanjepolitične politike in programi EU ščitijo državljane EU zunaj meja Evropske unije, omogočajo tudi izobraževalne in poklicne možnosti.

Državljani lahko s službo sodelujejo, tako da:

Evropska služba za zunanje delovanje

Kontakt

Naslov

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Povezave