Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba Evropske unije, ki pomaga visoki predstavnici EU za zunanje zadeve in varnostno politiko pri izvajanju zunanje in varnostne politike EU.

Naloge

Evropska služba za zunanje delovanje vodi diplomatske odnose EU z državami, ki niso članice evropske povezave. Skrbi tudi za doslednost in učinkovitost zunanjih ukrepov EU ter s tem za močnejši evropski vpliv v svetu.

Služba tesno sodeluje z diplomatskimi službami držav članic, ki ji dajo na voljo tudi svoje osebje.

Med pomembnimi nalogami službe je podpora strateškemu partnerstvu EU z najpomembnejšimi mednarodnimi akterji in sodelovanju EU z državami v vzponu. Služba tesno sodeluje z ZN in velikimi silami, kot so ZDA in Rusija.

Pomembne dejavnosti EU v svetu:

  • vzpostavljanje miru s politično, gospodarsko in praktično podporo – denimo v državah Zahodnega Balkana po koncu vojne na območju bivše Jugoslavije;
  • vodenje civilnih in vojaških misij za zagotavljanje varnosti po vsem svetu v okviru skupne varnostne in obrambne politike English;
  • ohranjanje prijateljskih odnosov z državami na mejah EU v okviru evropske sosedske politike;
  • zagotavljanje razvojne pomoči, kriznega odzivanja in humanitarne pomoči ter boj proti podnebnim spremembam in uveljavljanje človekovih pravic.

Vodja službe

Evropsko službo za zunanje delovanje vodi visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko English (zunanja ministrica) Federica Mogherini.

Visoka predstavnica je tudi evropska komisarka in predseduje sejam Sveta ministrov EU za zunanje zadeve Englishfrançais ter tako skrbi za doslednejše in koherentnejše izvajanje zunanje politike EU.

Evropska unija v svetu

Evropsko unijo v tujini zastopajo številna predstavništva – delegacije EU, ki imajo podobno vlogo kot veleposlaništva.

Zgodovina

Evropska služba za zunanje delovanje je bila ustanovljena leta 2011 in je najmlajši organ EU. Z njo so združili oddelke za zunanjo politiko Evropske komisije in Sveta EU.


Videoposnetki

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?