Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatickým zborom EÚ. Poskytuje podporu „ministerke zahraničných vecí Únie“ pri uskutočňovaní politiky EÚ v oblasti zahraničných vecí a bezpečnostnej politiky.

Úloha

ESVČ riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami, ktoré nie sú súčasťou bloku. Jej cieľom je zlepšiť konzistentnosť a zvýšiť efektivitu zahraničnej politiky EÚ, a tým aj vplyv Európy vo svete.

Úzko spolupracuje s diplomatickými zbormi členských štátov, z ktorých mnohí vyslali svojich zamestnancov do ESVČ.

Jednou z hlavných úloh tohto orgánu je podpora strategických partnerstiev EÚ s kľúčovými medzinárodnými hráčmi a jeho spolupráca so vznikajúcimi mocnosťami po celom svete. ESVČ úzko spolupracuje s OSN a ďalšími hlavnými aktérmi ako sú Spojené štáty a Rusko.

Medzi činnosti EÚ na svetovej scéne patrí najmä:

  • budovanie mieru prostredníctvom politickej, hospodárskej a praktickej pomoci – napríklad na západnom Balkáne po vojnách v Juhoslávii,
  • riadenie civilných a vojenských misií na udržanie bezpečnosti vo svete v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky English,
  • udržiavanie priateľských vzťahov so susednými krajinami prostredníctvom Európskej susedskej politiky,
  • poskytovanie rozvojovej a humanitárnej pomoci, zabezpečovanie krízových reakcií a riešenie problémov v súvislosti so zmenou klímy a ľudskými právami.

Vysoká predstaviteľka ESVČ

Na čele ESVČ stojí Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku English.

Vysoká predstaviteľka je zároveň členkou Komisie a vedie stretnutia ministrov zahraničných vecí na európskej úrovni (v rámci Rady pre zahraničné veci Englishfrançais). Zahraničná politika EÚ tak získava súdržnejší a koherentnejší charakter.

EÚ vo svete

V zahraničí je Európska únia zastúpená delegáciami Únie, ktoré plnia podobnú úlohu ako veľvyslanectvá.

História

ESVČ je najmladším orgánom EÚ, ktorý bol vytvorený v roku 2011 s cieľom zlúčiť útvary zahraničných vecí Európskej komisie a Rady EÚ.


Videá

  • Spoločná bezpečnostná a obranná politika – misie EÚ vo svete


 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?