Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) to korpus dyplomatyczny Unii Europejskiej. Wspiera on wysokiego przedstawiciela UE w prowadzeniu unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rola

ESDZ zarządza stosunkami dyplomatycznymi UE z krajami spoza UE. Ma zagwarantować, by polityka zagraniczna UE była bardziej spójna i skuteczna oraz by zwiększyła się rola UE na świecie.

Instytucja ta ściśle współpracuje z krajowymi służbami dyplomatycznymi w państwach członkowskich UE, przy czym wielu dyplomatów poszczególnych krajów zostało oddelegowanych do pracy w ESDZ.

Jedno z jej głównych zadań polega na wspieraniu partnerstw strategicznych UE z kluczowymi partnerami międzynarodowymi i na zacieśnianiu relacji ze wschodzącymi potęgami na całym świecie. ESDZ współpracuje ściśle z ONZ oraz z wiodącymi potęgami światowymi, takimi jak Stany Zjednoczone i Rosja.

Najważniejsze działania UE na arenie międzynarodowej, obejmują:

  • budowanie pokoju poprzez udzielanie politycznego, gospodarczego i praktycznego wsparcia — np. na Bałkanach Zachodnich po wojnach jugosłowiańskich,
  • prowadzenie misji cywilnych i wojskowych w celu umacniania bezpieczeństwa na świecie, w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony English,
  • utrzymanie przyjaznych stosunków z państwami graniczącymi z UE w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,
  • dostarczanie pomocy na rzecz rozwoju, reagowanie kryzysowe i pomoc humanitarną, a także rozwiązywanie problemu zmiany klimatu i kwestii związanych z prawami człowieka.

Szef ESDZ

Na czele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stoi Federica Mogherini, szef spraw zagranicznych UE – czyli Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa English.

Wysoki Przedstawiciel jest również komisarzem europejskim i przewodniczy na poziomie UE spotkaniom Rady do Spraw Zagranicznych Englishfrançais, w których biorą udział przedstawiciele rządów państw członkowskich odpowiadający za sprawy zagraniczne . Dzięki temu polityka zagraniczna UE prowadzona jest w sposób bardziej konsekwentny i spójny.

UE w świecie

W licznych krajach poza swoimi granicami Unia posiada swoje przedstawicielstwa – są to tzw. delegatury UE – które pełnią podobną rolę co ambasady.

Historia

ESDZ jest najmłodszą instytucją UE, stworzoną w 2011 r. w celu połączenia działów polityki zagranicznej Komisji Europejskiej i Rady UE.


Wideo

  • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – misje UE na całym świecie


 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?