Europese Dienst voor extern optreden

De Europese dienst voor extern optreden (EEAS) is de diplomatieke dienst van de Europese Unie. De dienst steunt de EU-buitenlandcoördinator bij de uitvoering van het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Rol

De EEAS onderhoudt de diplomatieke betrekkingen van de EU met landen buiten de EU. De bedoeling is het buitenlands beleid samenhangender en doeltreffender te maken, en daarmee Europa meer invloed in de wereld te geven.

De EEAS werkt nauw samen met de nationale diplomatieke diensten van de EU-landen. Een groot deel van het EEAS-personeel is door deze diensten gedetacheerd.

Een belangrijke taak is de zorg voor het strategische partnerschap van de EU met grote internationale spelers en voor de betrekkingen met opkomende mogendheden in de wereld. De EEAS werkt ook nauw samen met de VN en grote mogendheden zoals de Verenigde Staten en Rusland.

De EU is over de hele wereld betrokken bij een aantal belangrijke activiteiten:

  • vredesopbouw via politieke, economische en praktische steun, zoals in de westelijke Balkan na de oorlogen in Joegoslavië
  • civiele en militaire missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, die erop gericht zijn de wereld veiliger te maken
  • het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met buurlanden van de EU via het het Europees nabuurschapsbeleid English
  • ontwikkelingssteun, crisisbeheersing, humanitaire hulp, klimaatbehoud en handhaving van de mensenrechten

Hoge Vertegenwoordiger

De dienst wordt geleid door Federica Mogherini, EU-buitenlandcoördinator of Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid English.

De Hoge Vertegenwoordiger is ook lid van de Europese Commissie en leidt de EU-vergaderingen van ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten (Raad Buitenlandse Zaken Englishfrançais). De bedoeling is het buitenlands beleid van de EU samenhangender te maken.

De EU in de rest van de wereld

Buiten haar grenzen heeft de Europese Unie in veel landen vertegenwoordigingen, EU-delegaties, die te vergelijken zijn met ambassades.

Geschiedenis

De EEAS is het jongste EU-orgaan. Het werd in 2011 opgericht door samenvoeging van de diensten voor buitenlands beleid van de Europese Commissie en de Raad van de EU.


Video's

  • Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – EU-missies wereldwijd


 Zie ook

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?