You are here:

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Jimmaniġġja r-relazzjonijiet diplomatiċi tal-UE ma’ pajjiżi oħra barra l-blokk u jmexxi l-politika ta’ sigurtà tal-UE
 • Ir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà: Federica Mogherini
 • Stabbilit: fl-2011
 • Jinsab: fi Brussell (il-Belġju)
 • Sit web: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) hu l-korp diplomatiku tal-UE. Għandu l-għan li jagħmel il-politika barranija tal-UE aktar koerenti u effettiva, u b’hekk tiżdied l-influwenza globali tal-Ewropa.

X’jagħmel is-SEAE?

 • Jappoġġa lir-Rappreżentant Għoli tal-UE fit-tmexxija tal-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE
 • Jimmaniġġja r-relazzjonijiet diplomatiċi u s-sħubijiet strateġiċima' pajjiżi mhux fl-UE
 • Jaħdem mas-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE, in-NU u qawwiet prinċipali oħrajn.

Eżempji prattiċi jinkludu:

 • Il-bini tal-paċi – b'appoġġ politiku, ekonomiku u prattiku
 • L-iżgurar tas-sigurtà – taħt il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
 • Iż-żamma ta' relazzjonijiet tajbin mal-ġirien immedjati tal-UE permezz tal-Politika Ewropea tal-Viċinat
 • L-għajnuna għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja u r-rispons għall-kriżijiet
 • L-indirizzar tal-kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima u d-drittijiet tal-bniedem.

Kompożizzjoni

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jitmexxa mill-kap tal-affarijiet barranin tal-UE – jew ir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. Huwa magħmul minn:

Kif jaħdem is-SEAE?

Ir-Rappreżentant Għoli hi wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Hi tirrappreżenta l-politika barranija u ta’ sigurtà tal-UE fid-dinja, tikkoordina x-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-relazzjonijiet esterni tal-UE u tippresjedi l-laqgħat tal-ministri għall-Affarijiet Barranin, id-Difiża u l-Iżvilupp tal-UE. Ir-Rappreżentant Għoli/il-Viċi President timplementa l-politika estera u ta' sigurtà komuni, flimkien mal-pajjiżi tal-UE u bl-użu ta' riżorsi nazzjonali u tal-UE. Din tgħin biex tiġi żgurata l-konsistenza fil-politika barranija fl-Ewropa kollha.

Lil hinn mill-fruntieri tagħha, l-Unjoni Ewropea hi rappreżentata minn għadd ta’ uffiċċji fil-pajjiżiid-delegazzjonijiet tal-UE – li għandhom rwol simili għal dak ta’ ambaxxata.

Is-SEAE u int

Il-politiki u l-programmi tal-affarijiet barranin tal-UE jgħinu biex jipproteġuk – bħala ċittadin tal-UE – lil hinn mill-fruntieri tal-UE u jistgħu jipprovdu wkoll edukazzjoni u opportunitajiet ta' karriera.

Biex tinteraġixxi mas-SEAE, tista’:

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Kuntatt

Indirizz

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11