Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) hu l-korp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Hu jappoġġa l-kap tal-Affarijiet Barranin tal-UE fit-tmexxija tal-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE.

Ir-rwol

Is-SEAE jimmaniġġja r-relazzjonijiet diplomatiċi tal-UE ma' pajjiżi oħrajn li ma jagħmlux parti minnha. L-għan tiegħu hu li jagħmel il-politika barranija aktar konsistenti u effiċjenti, biex b'hekk ikabbar l-influwenza tal-Ewropa fid-dinja.

Is-servizz jaħdem mill-qrib ma’ servizzi diplomatiċi nazzjonali fil-pajjiżi membri tal-UE, b’ħafna ħaddiema minn dawn is-servizzi issekondati għall-persunal tiegħu.

Rwol ewlieni hu li jiġu appoġġati s-sħubijiet strateġiċi tal-UE ma’ atturi internazzjonali ewlenin u l-involviment tagħha ma’ potenzi li qed jitfaċċaw madwar id-dinja. Is-SEAE jaħdem mill-qrib man-NU u ma' potenzi ewlenin oħrajn bħalma huma l-Istati Uniti u r-Russja.

Attivitajiet notevoli tal-UE fil-livell dinji jinkludu:

  • il-ħolqien tal-paċi, permezz ta’ politika, ekonomika u appoġġ prattiku – pereżempju fil-Balkani tal-Punent wara l-gwerer Jugoslavi
  • it-tħaddim ta' missjonijiet ċivili u militari biex tinbena s-sigurtà madwar id-dinja kollha, permezz tal-politika ta' sigurtà u ta’ difiża komuni English
  • iż-żamma ta' relazzjonijiet ta’ ħbiberija ma’ pajjiżi li jmissu mal-fruntieri tal-UE, permezz tal-politika Ewropea tal-viċinat
  • l-għoti ta' għajnuna għall-iżvilupp, rispons għall-kriżijiet, għajnuna umanitarja, soluzzjoni għat-tibdil fil-klima u l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-kap tas-SEAE

Is-servizz hu mmexxi minn Federica Mogherini, il-kap tal-Affarijiet Barranin tal-UE – jew ir-Rappreżentant għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà English.

Ir-Rappreżentant Għoli hi wkoll Kummissarju Ewropew, u tmexxi laqgħat fil-livell tal-UE ta’ gvernijiet membri dwar l-affarijiet barranin (permezz tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin Englishfrançais). Dan jagħmel il-politika barranija tal-UE aktar konsistenti u koerenti.

L-UE madwar id-dinja

Lil hinn mill-fruntieri tagħha, l-Unjoni Ewropea hi rappreżentata minn għadd ta’ uffiċċji fil-pajjiżi – delegazzjonijiet tal-UE – li għandhom rwol simili għal dak ta’ ambaxxata.

Storja

Is-SEAE hu l-iżgħar entità tal-UE, maħluq fl-2011 li jgħaqqad id-dipartimenti tal-politika barranija tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill tal-UE.


Filmati

 Ara wkoll

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?