Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji padeda ES užsienio politikos vadovui vykdyti ES užsienio ir saugumo politiką.

Funkcijos

EIVT rūpinasi ES diplomatiniais ryšiais su kitomis, ES nepriklausančiomis valstybėmis. Ji siekia, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė, taip didindama Europos įtaką pasaulyje.

Tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis. Daugelis šių tarnybų darbuotojų yra komandiruoti į EIVT.

Viena iš pagrindinių užduočių – padėti užtikrinti ES strateginę partnerystę su svarbiais tarptautiniais partneriais ir plėtoti ryšius su didesnę galią įgyjančiomis pasaulio valstybėmis ir politiniais blokais. EIVT glaudžiai bendradarbiauja su JT ir didžiosiomis valstybėmis, pavyzdžiui: Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Rusija.

Pasaulio arenoje svarbi ES veikla:

  • taikos stiprinimo pastangos, teikiant politinę, ekonominę ir praktinę pagalbą, pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose po karų Jugoslavijoje;
  • civilinės ir karinės operacijos, kuriomis siekiama didinti saugumą visame pasaulyje ir kurios vykdomos pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką English;
  • draugiški santykiai su kaimyninėmis ES šalimis, įgyvendinant Europos kaimynystės politiką;
  • pagalba vystymuisi, reagavimas į krizes, humanitarinės pagalbos teikimas bei klimato kaitos ir žmogaus teisių problemų sprendimas.

EIVT vadovybė

Tarnybai vadovauja Federica Mogherini, ES užsienio politikos vadovė, Vyriausioji užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinė English.

Vyriausioji įgaliotinė taip pat yra Europos Komisijos narė ir pirmininkauja valstybių narių vyriausybių atstovų ES lygmens susitikimams, per kuriuos nagrinėjami užsienio reikalų klausimai (Užsienio reikalų tarybos Englishfrançais posėdžiai). Šitaip užtikrinama, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir darnesnė.

ES pasaulyje

Užsienio šalyse Europos Sąjungai atstovauja ES delegacijos, kurių vaidmuo panašus į ambasadų.

Istorija

EIVT yra naujausia ES įstaiga, įsteigta 2011 m. sujungus Europos Komisijos ir ES Tarybos užsienio politikos padalinius.


Vaizdo siužetai

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?