Európai Külügyi Szolgálat

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Európai Unió diplomáciai testülete, amely támogatást nyújt az EU külügyi vezetőjének a közös kül- és biztonságpolitika irányításában.

Szerepkör

Az EKSZ irányítja az EU diplomáciai kapcsolatait az Unión kívüli országokkal. A testület azon munkálkodik, hogy következetesebbé és hatékonyabbá tegye az EU külpolitikáját, növelve ezáltal Európa befolyását a világban.

Az EKSZ szorosan együttműködik a tagállamok diplomáciai szolgálataival, és személyzetét részben a tagállamok által delegált szakemberek alkotják.

A testület egyik kiemelt feladata az, hogy támogassa az EU-t a legfontosabb nemzetközi szereplőkkel kialakított stratégiai partnerségeinek ápolásában és a feltörekvő országokkal fennálló kapcsolatainak fejlesztésében. Az EKSZ szorosan együttműködik az ENSZ-szel és más vezető hatalmakkal, például az Egyesült Államokkal és Oroszországgal.

Az EU elsősorban a következő tevékenységeket végzi a világ különböző helyszínein:

  • békeépítés politikai, gazdasági és logiszitkai támogatásnyújtás révén – például a nyugat-balkáni térség országaiban a délszláv háborút követően;
  • a biztonság előmozdítását célzó polgári és katonai missziók működtetése világszerte a közös biztonság- és védelempolitika égisze alatt;
  • baráti kapcsolatok ápolása az EU-t övező országokkal, az európai szomszédságpolitika English keretében;
  • fejlesztési segély nyújtása, válságreagálás, humanitárius segítségnyújtás, az éghajlatváltozás elleni fellépés és az emberi jogok védelme.

Az EKSZ vezetője

A testület élén Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője English (az EU külpolitikai vezetője) áll.

A főképviselő egyben európai biztos is, és ő elnököl a Külügyi Tanács Englishfrançais ülésein, melyeken a tagállamok külügyminiszterei vesznek részt. Az EKSZ munkájának eredményeképpen az EU külpolitikája következetesebb és koherensebb lett.

Az EU szerte a világban

Határain kívül az Európai Uniót az egyes országokban működő EU-irodák (az uniós küldöttségek) képviselik, melyek feladatai a nagykövetségekéhez hasonlók.

A hivatal története

Az EKSZ a legfiatalabb uniós testület. 2011-ben, az Európai Bizottság és a tagállamokat tömörítő Tanács külpolitikával foglalkozó szervezeti egységeinek összeolvadásával jött létre.


Kisfilmek

 Kapcsolódó weboldalak

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?