Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus on Euroopa Liidu diplomaatiline korpus. See toetab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ELi välis- ja julgeolekupoliitika juhtimisel.

Ülesanne

Euroopa välisteenistus haldab ELi diplomaatilisi suhteid kolmandate riikidega. Selle eesmärk on muuta ELi välispoliitika järjepidavamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi Euroopa mõju maailmas.

Asjaomane teenistus teeb tihedat koostööd riiklike diplomaatiliste teenistustega ELi liikmesriikides, kes on lähetanud oma töötajaid ka Euroopa välisteenistusse.

Üks oluline välisteenistuse ülesanne on toetada ELi strateegilisi partnerlusi peamiste rahvusvaheliste osapooltega ning selle koostööd uute majandusjõududega kogu maailmas. Euroopa välisteenistus teeb tihedat koostööd ÜRO ja teiste juhtivate jõududega, nagu Ameerika Ühendriigid ja Venemaa.

ELi tegevus maailmatasandil hõlmab muu hulgas järgmist:

  • rahu kindlustamine poliitilise, praktilise ja majandusliku abi andmise kaudu – näiteks Lääne-Balkani riikides pärast Jugoslaavia sõdu;
  • tsiviil- ja sõjaliste missioonide juhtimine, et tagada julgeolek kogu maailmas (ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika English raames);
  • sõbralike suhete säilitamine ELi piiridel asuvate riikidega Euroopa naabruspoliitika kaudu;
  • arenguabi andmine, kriisidele reageerimine ning humanitaarabi andmine, samuti ka kliimamuutuste ja inimõigustega seotud küsimustega tegelemine.

Euroopa välisteenistuse juht

Välisteenistust juhib Federica Mogherini, kes on ühtlasi ka liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja English.

Kõrge esindaja on samas ka Euroopa Komisjoni volinik ning ta on eesistujaks ELi tasandil toimuvatel liikmesriikide valitsuste välisküsimusi käsitlevatel kohtumistel (välisasjade nõukogu Englishfrançais vahendusel). See muudab ELi välispoliitika koordineeritumaks ja järjepidevamaks.

EL maailmas

Väljaspool oma piire on Euroopa Liidul paljudes riikides esindused – ELi delegatsioonid – millel on saatkondadega sarnased ülesanded.

Ajalugu

Euroopa välisteenistus on kõige noorem ELi asutus, mis loodi 2011. aastal selleks, et ühendada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu välispoliitika osakonnad.


Videod

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?