Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι το διπλωματικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικουρεί τον επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Ρόλος

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαχειρίζεται τις διπλωματικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες που δεν είναι μέλη της. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να γίνει η εξωτερική πολιτική της Ένωσης πιο συνεπής και αποτελεσματική, αυξάνοντας έτσι την επιρροή της Ευρώπης παγκοσμίως.

Η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της Ένωσης, ενώ πολλοί υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών είναι αποσπασμένοι στην ΕΥΕΔ.

Σημαντικά στοιχεία του ρόλου της είναι η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στρατηγικού χαρακτήρα με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες καθώς και η συνεργασία με τις αναδυόμενες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. Η ΕΥΕΔ συνεργάζεται στενά με τον ΟΗΕ και άλλες ηγέτιδες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Σημαντικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι:

  • η οικοδόμηση ειρήνης, μέσα από την παροχή πολιτικής, οικονομικής και πρακτικής στήριξης – π.χ. στα Δυτικά Βαλκάνια μετά τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
  • η διεξαγωγή στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα English.
  • η διατήρηση φιλικών σχέσεων με τις χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ, μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.
  • η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, η αντιμετώπιση κρίσεων και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επικεφαλής της ΕΥΕΔ

Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ ή αλλιώς Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας English.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος είναι επίσης επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προεδρεύει των συνεδριάσεων των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών (στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Englishfrançais. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η συνεκτικότητα και η συνέπεια της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Η ΕΕ και ο κόσμος

Έξω από τα σύνορά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει γραφεία –τις λεγόμενες αντιπροσωπείες της ΕΕ - σε πολλές χώρες, τα οποία έχουν ρόλο παρόμοιο με αυτόν των πρεσβειών.

Ιστορικό

Η ΕΥΕΔ είναι ο νεότερος φορέας της ΕΕ. Συστάθηκε το 2011 με στόχο τη συγχώνευση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.


Βίντεο

 Επίσης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;