EU's Udenrigstjeneste

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (også kaldet Udenrigstjenesten eller EEAS) er EU's diplomatiske korps, som hjælper EU's udenrigschef med at gennemføre den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Udenrigstjenestens rolle

EU's Udenrigstjeneste står for EU's diplomatiske forbindelser med andre lande uden for EU. Den arbejder på at gøre EU's udenrigspolitik mere sammenhængende og effektiv og dermed styrke Europas indflydelse på verdensplan.

Udenrigstjenesten arbejder tæt sammen med EU-landenes nationale diplomatiske tjenester og har fået mange medarbejdere fra disse tjenester stillet til rådighed.

Én vigtig rolle er at støtte EU's strategiske partnerskaber med vigtige internationale aktører og dets engagement med vækstlande over hele verden. Udenrigstjenesten arbejder tæt sammen med FN og andre førende økonomier som USA og Rusland.

EU deltager først og fremmest i følgende internationale opgaver:

  • Fredsopbygning gennem politisk, økonomisk og praktisk støtte – f.eks. i det vestlige Balkan efter krigen i det tidligere Jugoslavien.
  • Civile og militære missioner, der skal skabe sikkerhed i verden, inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik English.
  • Opretholdelse af fredelige forbindelser med EU’s grænselande ved hjælp af den europæiske naboskabspolitik.
  • Varetagelse af udviklingshjælp, kriseberedskab og humanitær bistand samt bekæmpelse af klimaforandringer og beskyttelse af menneskerettigheder.

Chefen for Udenrigstjenesten

Udenrigstjenesten ledes af Federica Mogherini, der er EU’s udenrigschef – også kaldet den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik English.

Den højtstående repræsentant er også EU-kommissær og leder møderne med EU-landenes udenrigsministre i Rådet for Udenrigsanliggender Englishfrançais. Det gør EU’s udenrigspolitik mere sammenhængende og konsekvent.

EU ude i verden

Uden for dets grænser repræsenteres EU af en række delegationer, der har omtrent samme funktion som en ambassade.

Baggrund

Udenrigstjenesten er det yngste EU-organ. Den blev oprettet i 2011 for at slå de udenrigspolitiske afdelinger i Europa-Kommissionen og Rådet sammen.


Videoklip

  • Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – EU-missioner i verden


 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?