Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je diplomatický sbor Evropské unie. Spolu s vysokým představitelem EU pro zahraniční záležitosti provádějí zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Úloha ESVČ

ESVČ řídí diplomatické vztahy EU s ostatními zeměmi. Má zajistit, aby byla zahraniční politika Unie konzistentnější a efektivnější, a v důsledku toho zvýšit evropský vliv na světové scéně.

Úzce spolupracuje s diplomatickými službami členských zemí EU a mnozí její pracovníci byli vysláni právě z vnitrostátních diplomatických služeb.

Jednou z hlavních úloh ESVČ je podporovat strategická partnerství EU s klíčovými mezinárodními aktéry a rozvíjet vztahy s nově se rozvíjejícími mocnostmi po celém světě. ESVČ úzce spolupracuje s OSN a významnými světovými mocnostmi, jako jsou Spojené státy či Rusko.

K nejvýznamnějším činnostem, které EU ve světě vyvíjí, patří:

  • zajišťování míru prostřednictvím politické, hospodářské i praktické podpory – například v oblasti západního Balkánu po skončení válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii.
  • realizace civilních a vojenských misí v zájmu zajištění bezpečnosti v různých částech světa, a to v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky English.
  • udržování přátelských vztahů se zeměmi, které s EU hraničí, prostřednictvím evropské politiky sousedství.
  • poskytování rozvojové pomoci, řešení krizí, poskytování humanitární pomoci a řešení problematiky změny klimatu a otázek lidských práv.

Šéf ESVČ

V čele Evropské služby pro vnější činnost stojí Federica Mogheriniová – vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku English.

Vysoký představitel vždy zastává rovněž funkci evropského komisaře a předsedá zasedání zástupců vlád členských států, které se týká zahraničních záležitostí (v rámci Rady pro zahraniční věci Englishfrançais). Právě díky tomu je zahraniční politika EU soudržnější a jednotnější.

EU ve světě

V ostatních zemích je Evropská unie zastupována delegacemi EU, tedy úřady, které mají podobnou funkci jako velvyslanectví.

Dosavadní vývoj

ESVČ je nejmladším orgánem EU. Vznikla v roce 2011 spojením útvarů pro zahraniční politiku Evropské komise a Rady EU.


Video

  • Společná bezpečnostní a obranná politika – mise EU ve světě


 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?