You are here:

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Přehled

 • Úloha: Udržovat diplomatické vztahy EU s dalšími zeměmi mimo Unii a provádět zahraniční a bezpečnostní politiku EU
 • Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Federica Mogheriniová
 • Datum zřízení: 2011
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je diplomatickou službou EU. Jejím cílem je posílit soudržnost a účinnost zahraniční politiky Unie, a tím zvýšit vliv Evropy na mezinárodní scéně.

Úkoly Evropské vnější služby

 • Je nápomocna vysokému představiteli či představitelce EU při provádění zahraniční a bezpečností politiky Unie.
 • Udržuje diplomatické vztahy a strategická partnerství se zeměmi mimo EU.
 • Spolupracuje s diplomatickými službami zemí EU, OSN a dalších světových mocností.

Praktické příklady:

 • budování míru – prostřednictvím politické, hospodářské a praktické podpory
 • zajištění bezpečnosti – v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky
 • udržování dobrých vztahů s bezprostředními sousedy EU v rámci evropské politiky sousedství
 • rozvoj, humanitární pomoc a řešení krizí
 • angažování v problematice změny klimatu a lidských práv.

Složení

V čele Evropské služby pro vnější činnost stojí vysoký představitel/ka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. ESVČ tvoří:

Činnost Evropské služby pro vnější činnost

Vysoká představitelka je zároveň místopředsedkyní Evropské komise. Reprezentuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU ve světě, koordinuje činnost Evropské komise v oblasti vnějších vztahů Unie a vede zasedání evropských ministrů zahraniční, obrany a rozvoje. Vysoká představitelka provádí zahraniční a bezpečnostní politiku EU společně se zeměmi Unie a využívá přitom zdroje těchto států i EU. Tím je zajištěna soudržnost zahraniční politiky v celé Unii.

V ostatních zemích světa je Evropská unie zastupována delegacemi EU, tedy úřady, které mají podobnou funkci jako velvyslanectví.

Evropská služba pro vnější činnost a vy

Politika a programy EU v oblasti zahraničních věcí zvyšují ochranu evropských občanů za hranicemi Unie. Také nabízejí možnost vzdělávání a pracovní příležitosti.

Chcete-li zaslat podnět Evropské službě pro vnější činnost, můžete:

Evropská služba pro vnější činnost

Kontakt

Adresa

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11