Европейска служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическият корпус на Европейския съюз. Тя подкрепя Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност при провеждането на политиката на ЕС в областта на външните работи и сигурността.

Роля

ЕСВД управлява дипломатическите отношения на ЕС с други страни извън Съюза. Нейната цел е външната политика на ЕС да стане по-последователна и ефективна, като по този начин ще се повиши влиянието на Европа в света.

Службата работи в тясно сътрудничество с националните дипломатическите служби в страните от ЕС, като много от служителите в тези служби са командировани в нея.

Една от главните задачи е подкрепата на стратегическите партньорства на ЕС с основни участници на международната сцена и неговата ангажираност с новите икономически сили в целия свят. ЕСВД работи в тясно сътрудничество с ООН и други водещи сили като САЩ и Русия.

Сред важните дейности на ЕС на световната сцена са:

  • изграждане на мир чрез политическа, икономическа и практическа подкрепа — например в Западните Балкани след войните в бивша Югославия,
  • осъществяване на граждански и военни мисии за изграждане на сигурност в целия свят, в рамките на общата политика за сигурност и отбрана English,
  • поддържане на приятелски отношения с държавите по границите на ЕС чрез Европейската политика за съседство,
  • предоставяне на помощ за развитие, реакция при кризи, хуманитарна помощ, справяне с изменението на климата и въпроси, свързани с правата на човека.

Ръководител на ЕСВД

Службата се ръководи от Федерика Могерини, ръководител на външните работи на ЕС — или върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност English.

Върховният представител е и член на Европейската комисия и председателства срещите на равнище ЕС на правителствени представители от страните членки по въпросите на външната политика (чрез Съвета по външни работи Englishfrançais). Това прави външната политика на ЕС по-ясна и по-последователна.

ЕС в света

Извън своите граници Европейският съюз се представлява от редица служби в държавите — делегации на ЕС, които имат роля, сходна с тази на посолствата.

История

ЕСВД е най-новият орган на ЕС, създаден през 2011 г. чрез сливане на службите за външна политика на Европейската комисия и на Съвета на ЕС.


Видео

 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?