EUROPA - Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Institucija Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je bila ustanovljena leta 2001. Naloga Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je zagotoviti, da vse institucije in organi EU spoštujejo pravico posameznika do zasebnosti pri obdelavi njegovih osebnih podatkov.

Kaj počne nadzornik podatkov?

Kadar institucije ali organi EU obdelujejo osebne podatke osebe, ki jo je mogoče identificirati, morajo spoštovati pravico te osebe do zasebnosti. Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotavlja, da to res storijo, in jim svetuje glede vseh vidikov obdelave osebnih podatkov.

„Obdelava“ pomeni dejavnosti, kot so zbiranje podatkov, njihovo zapisovanje in shranjevanje, dostop do njih, pošiljanje ali dajanje na razpolago drugim posameznikom ter tudi blokiranje, izbris ali uničevanje podatkov.

Za te dejavnosti veljajo stroga pravila o zasebnosti. Institucije in organi EU, na primer, ne smejo obdelovati osebnih podatkov, ki razkrivajo vaše rasno in etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatih. Prav tako ne smejo obdelovati podatkov o vašem zdravju ali spolnem življenju, razen če so ti podatki potrebni za namene zdravstvenega varstva. Vendar mora v tem primeru podatke obdelovati zdravstveni delavec ali druga oseba, ki je obvezana k poklicni molčečnosti.

Nadzornik za varstvo podatkov za zagotavljanje uporabe pravil zasebnosti podatkov sodeluje z uradnimi osebami za varstvo podatkov v vsaki instituciji ali organu EU.

Leta 2009 je bil za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ponovno imenovan Peter Hustinx, za njegovega pomočnika pa je bil imenovan Giovanni Buttarelli. Njun mandat bo trajal do januarja 2014.

Kako vam lahko pomaga nadzornik za varstvo podatkov?

Če menite, da je institucija ali organ EU z zlorabo vaših osebnih podatkov kršil vašo pravico do zasebnosti, se morate najprej pogovoriti z ljudmi, odgovornimi za obdelavo podatkov.Če z rezultatom niste zadovoljni, morate stopiti v stik z ustreznim uradnikom za varstvo podatkov (imena lahko najdete na spletni strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov).Pritožite se lahko tudi Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, ki bo vašo pritožbo preiskal in vam, kakor hitro je mogoče, sporočil rezultate. Lahko, na primer, zadevni instituciji ali organu naroči, naj popravi, blokira, izbriše ali uniči katere koli vaše osebne podatke, ki so bili nezakonito obdelani.

Če se z njegovo odločitvijo ne strinjate, lahko zadevo predate Sodišču Evropskih skupnosti.


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?