EUROPA - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Funkcia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) bola vytvorená v roku 2001. EDPS má na starosti zabezpečiť, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ pri spracúvaní osobných údajov ľudí dodržiavali ich právo na súkromie.

Čo robí EDPS?

Pri spracúvaní osobných údajov o konkrétnej osobe musia inštitúcie alebo orgány EÚ dodržiavať právo tejto osoby na súkromie. EDPS zabezpečuje, aby to dodržiavali, a radí im vo všetkých aspektoch spracúvania osobných údajov.

Termín „spracúvanie“ znamená všetky činnosti, ako je zbieranie informácií, ich zaznamenávanie a ukladanie, opätovné vyhľadávanie na nahliadnutie, zasielanie alebo sprístupňovanie iným ľuďom, ako aj blokovanie, zmazanie alebo zničenie údajov.

Pre tieto činnosti platia prísne pravidlá o súkromí. Napríklad inštitúcie a orgány EÚ nemajú povolené spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo svetonázorové presvedčenie alebo členstvo v odboroch. Nesmú spracúvať ani údaje o zdravotnom stave alebo sexuálnej orientácii, pokiaľ tieto údaje nie sú potrebné na zdravotné účely. Aj v takom prípade musí tieto údaje spracúvať odborník z oblasti zdravotníctva alebo iná osoba, ktorá je viazaná zachovávaním profesionálnej mlčanlivosti.

Pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel o ochrane osobných údajov EDPS spolupracuje s dozornými úradníkmi pre ochranu údajov v každej inštitúcii alebo orgáne EÚ.

V roku 2009 bol znova menovaný európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov Peter Hustinx a jeho zástupcom bol menovaný Giovanni Buttarelli. Ich mandát bude trvať do januára 2014.

Ako vám môže EDPS pomôcť?

Ak sa domnievate, že inštitúcia alebo orgán EÚ porušil vaše právo na ochranu súkromia, mali by ste sa najskôr obrátiť na ľudí zodpovedných za spracovanie osobných údajov. Ak nie ste spokojní s výsledkom, mali by ste kontaktovať príslušného pracovníka na ochranu údajov (ich mená možno nájsť na internetovej stránke EDPS). Môžete sa tiež sťažovať Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý preskúma vašu sťažnosť a čo najskôr vám oznámi výsledok. Môže napríklad prikázať príslušnej inštitúcii alebo orgánu, aby opravil, zablokoval, vymazal alebo zničil akýkoľvek osobný údaj, ktorý bol spracovaný protiprávne.

Ak nesúhlasíte s jeho rozhodnutím, môžete sa s vecou obrátiť na Súdny dvor.


 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?