EUROPA - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

Poziţia de Autoritate Europeană pentru Protecţia Datelor a fost creată în 2001. Responsabilităţile Autorităţii sunt să se asigure că instituţiile şi organismele UE respectă dreptul la intimitate al cetăţenilor atunci când prelucrează datele cu caracter personal.

Ce face Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor?

Atunci când prelucrează date cu caracter personal despre o persoană care poate fi identificată, instituţiile şi organismele UE au obligaţia de a respecta dreptul la intimitate al persoanei în cauză. Autoritatea se asigură că acest lucru se întâmplă.

„Prelucrarea” implică activităţi cum sunt colectarea datelor, înregistrarea şi arhivarea lor, identificarea lor în vederea consultării, transmiterea şi furnizarea lor către alte persoane, precum şi blocarea, ştergerea sau distrugerea lor.

Există reguli stricte cu privire la intimitate care se aplică acestor activităţi. De exemplu, în general, instituţiile şi organismele UE nu au permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal care comuincă informaţii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau calitatea de membru al unui sindicat.

Autoritatea lucrează cu funcţionarii cu atribuţii de protejare a datelor în fiecare instituţie sau organism UE pentru a se asigura că se aplică regulile cu privire la intimitate.

În 2009, dl Peter Hustinx a fost redesemnat Controlor european pentru protecţia datelor, iar dl Giovanni Buttarelli a fost numit Controlor adjunct. Ambele mandate vor expira în ianuarie 2014.

Cum vă poate ajuta Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor?

Dacă aveţi motive să consideraţi că dreptul dumneavoastră la intimitate a fost încălcat de o instituţie sau un organism UE, vă recomandăm să vă adresaţi, mai întâi de toate, persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor. Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultat, vă recomandăm să contactaţi funcţionarul pentru protecţia datelor (numele figurează pe site-ul internet al Autorităţii). Aveţi şi posibilitatea de a trimite o plângere Controlorului European pentru Protecţia Datelor, care va investiga plângerea dumneavoastră şi vă va informa despre rezultat cât mai curând posibil.

Spre exemplu, Autoritatea poate dispune ca instituţia sau organismul în cauză să corecteze, să blocheze, să şteargă sau să distrugă datele cu caracter personal care au fost prelucrate într-un mod care contravine legii.

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia Controlorului, puteţi apela la Curtea de Justiţie.


 Alte linkuri

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: