EUROPA - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) pareigybė įsteigta 2001 m. EDAPP pareiga – užtikrinti, kad, tvarkydamos žmonių asmeninius duomenis, visos ES institucijos ir įstaigos gerbtų jų teisę į privatumą.

Ką EDAPP veikia?

ES institucijos arba įstaigos, tvarkydamos asmens, kurio tapatybė gali būti nustatyta, duomenis, privalo gerbti to asmens teisę į privatumą. EDAPP užtikrina, kad jos šią teisę gerbtų, ir pataria joms visais asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Tvarkyti duomenis reiškia rinkti informaciją, ją įrašyti ir saugoti, rasti, kai jos prireikia, siųsti kitiems asmenims arba sudaryti sąlygas ja naudotis, taip pat neleisti ja naudotis, ištrinti arba sunaikinti.

Šią veiklą reglamentuoja griežtos privatumo taisyklės. Pavyzdžiui, ES institucijoms ir įstaigoms neleidžiama apdoroti asmens duomenų, kurie atskleidžia asmens rasinę arba etninę kilmę, politinę nuomonę, religinius ar filosofinius įsitikinimus arba narystę profesinėse sąjungose. Negali jos tvarkyti ir jūsų sveikatos bei lytinio gyvenimo duomenų, nebent jų reikia sveikatos priežiūros tikslais. Netgi tada duomenis privalo tvarkyti sveikatos priežiūros specialistas arba kitas profesinę paslaptį saugoti prisiekęs asmuo.

EDAPP bendradarbiauja su kiekvienos ES institucijos arba įstaigos duomenų apsaugos pareigūnais, kad užtikrintų duomenų privatumo taisyklių taikymą.

2009 m. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu dar kartą paskirtas Peteris Hustinxas. Priežiūros pareigūno pavaduotoju paskirtas Giovanni Buttarelli. Jų kadencija baigsis 2014 m. sausio mėn.

Kaip EDAPP gali jums padėti?

Jeigu turite pagrindą manyti, kad ES institucija ar organas pažeidė jūsų teisę į privatumą, pirmiausia turėtumėte kreiptis į asmenis, atsakingus už duomenų tvarkymą. Jei rezultatai jūsų netenkina, turėtumėte susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu (vardai ir pavardės pateikiami EDAPP tinklavietėje). Taip pat galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kuris išnagrinės jūsų skundą ir kuo greičiau praneš rezultatus. Pavyzdžiui, jis gali liepti atitinkamai institucijai arba organui ištaisyti, įšaldyti, ištrinti arba sunaikinti tuos asmens duomenis, kurie buvo neteisėtai tvarkomi.

Jeigu nesutinkate su jo sprendimu, galite šiuo klausimu pateikti ieškinį Teisingumo Teismui.


 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?