EUROPA - Az Európai Adatvédelmi Biztos

Az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) tisztségét 2001-ben hozták létre, azzal a feladattal, hogy biztosítsa, hogy a személyes adatok feldolgozása során az összes uniós intézmény és szerv tiszteletben tartja az emberek jogát magánéletük tiszteletben tartásához.

Mi az EDPS feladata?

Amikor az EU intézményei vagy szervei egy beazonosítható személy személyes adatait dolgozzák fel, tiszteletben kell tartaniuk az adott személy magánélete tiszteletben tartásához való jogát. Az EDPS biztosítja, hogy ezt be is tartják, és tanácsokkal látja el azokat a személyes adatok feldolgozásának valamennyi vonatkozásával kapcsolatban.

A „feldolgozás” olyan tevékenységeket jelent, mint például az információgyűjtés, annak felvétele, tárolása, valamint konzultációkhoz való felhasználása, elküldése, vagy mások számára rendelkezésre bocsátása, illetve az adatok blokkolása, kitörlése vagy megsemmisítése.

E tevékenységekre szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Például az uniós intézményeknek és szerveknek nem szabad olyan személyes adatokat feldolgozniuk, amelyek faji vagy etnikai származást, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai meggyőződést, szakszervezeti tagságot tárnak fel, egészségi állapotra vagy szexuális életre, illetve büntetőítéletekre vonatkoznak, kivéve ha ezekre az adatokra egészségügyi célokból kifolyólag van szükség. Még ebben az esetben is, az adatokat csak egy egészségügyben dolgozó személy vagy egy hivatali titoktartásra felesküdött személy dolgozhatja fel.

Az EDPS az egyes intézményeken vagy szerveken belül működő adatvédelmi tisztviselőkkel együtt igyekszik biztosítani a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó szabályok betartását.

2009-ben újra Peter Hustinxot nevezték ki európai adatvédelmi biztossá. A helyettes biztosi pozíciót 2009-től Giovanni Buttarelli tölti be. A biztos és a helyettes biztos mandátuma 2014 januárjában jár majd le.

Hogyan vehetjük igénybe az EDPS segítségét?

Ha jó oka van feltételezni, hogy egy uniós intézmény vagy szerv megsértette magánélethez való jogát, először az adatfeldolgozásért felelős személyekkel kell felvennie a kapcsolatot.Ha elégedetlen az eredménnyel, akkor lépjen kapcsolatba a megfelelő adatvédelmi tisztviselővel (a neveket megtalálja az adatvédelmi biztos honlapján).Panaszt tehet az Európai Adatvédelmi Biztosnál is, aki kivizsgálja panaszát és a lehető leghamarabb tudatja Önnel, hogy egyetért-e azzal, és amennyiben igen, arról, hogy hogyan lehetne megoldani a helyzetet. Például utasíthatja a szóban forgó intézményt vagy szervet, hogy az Ön jogszerűtlenül feldolgozott személyes adatait helyesbítse, zárolja, törölje vagy semmisítse meg.

Amennyiben Ön nem ért egyet döntésével, a Bírósághoz fordulhat az üggyel.


 Kapcsolódó weboldalak

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?