EUROPA - Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin vuonna 2001. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on varmistaa, että kaikki EU:n elimet kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen, kun ne käsittelevät henkilötietoja.

Mitä Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee?

Kun EU:n elimet käsittelevät tunnistettavissa olevan henkilön henkilötietoja, niiden on kunnioitettava kyseisen henkilön oikeutta yksityisyyteen. Tietosuojavaltuutettu varmistaa, että näin tapahtuu, ja antaa ohjeita henkilötietojen käsittelyä koskevista seikoista.

Tietojen käsittely tarkoittaa niiden keräämistä, tallentamista ja säilyttämistä, tiedonhakujen tekemistä, tietojen lähettämistä muille henkilöille tai tietojen asettamista muiden saataville sekä myös tietojen saannin estämistä, tietojen poistamista ja hävittämistä.

Tiukat yksityisyyttä suojaavat säännöt ohjaavat näitä toimintoja. Toimielimet ja laitokset eivät saa esimerkiksi käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista. Ne saavat käsitellä ihmisten terveyttä ja seksuaalista käyttäytymistä koskevia tietoja ainoastaan, jos tietoja tarvitaan terveydenhuoltotarkoituksiin. Silloinkin tietojen käsittelijänä on oltava terveydenhuollon ammattikoulutuksen saanut henkilö tai muu vastaava henkilö, jota koskee salassapitovelvollisuus.

Euroopan tietosuojavaltuutettu työskentelee EU:n toimielinten ja muiden elinten tietosuojavaltuutettujen kanssa sen varmistamiseksi, että tietojen yksityisyyttä koskevia sääntöjä noudatetaan.

Vuonna 2009 Euroopan tietosuojavaltuutetuksi nimitettiin uudelleen Peter Hustinx ja apulaistietosuojavaltuutetuksi nimitettiin Giovanni Buttarelli. Heidän toimikautensa kestävät tammikuuhun 2014.

Miten Euroopan tietosuojavaltuutettu voi auttaa sinua?

Jos sinulla on syytä uskoa, että EU:n toimielin tai muu elin on rikkonut oikeuttasi yksityisyyteen käyttämällä henkilötietojasi väärin, sinun on ensin käännyttävä tietojen käsittelystä vastanneiden tahojen puoleen. Jos tämän tulos ei tyydytä, on otettava yhteyttä asianomaiseen tietosuojavaltuutettuun (nimet löytyvät Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivulta). Valituksen voi tehdä myös Euroopan tietosuojavaltuutetulle, joka tutkii valituksesi ja ilmoittaa mahdollisimman pian, onko hän kanssasi samaa mieltä ja jos on, miten tilanne korjataan. Tietosuojavaltuutettu voi esimerkiksi määrätä kyseisen elimen korjaamaan, poistamaan tai hävittämään laittomasti käsitellyt henkilötietosi tai estämään niiden käytön.

Jos olet tyytymätön tietosuojavaltuutetun ratkaisuun, voit viedä asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.


 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.