EUROPA - Europæisk tilsynsførende for databeskyttelse

Stillingen som europæisk tilsynsførende for databeskyttelse blev oprettet i 2001. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse skal sikre, at alle EU-institutioner og organer overholder reglerne om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Hvad laver den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse?

Når en EU-institution eller et EU-organ behandler personoplysninger om en identificerbar person, skal de respektere denne persons ret til privatlivets fred. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse skal sikre, at de overholder reglerne, og rådgive dem om alle aspekter vedrørende behandling af personoplysninger.

"Behandling af personoplysninger" omfatter aktiviteter som f.eks. indsamling, registrering og lagring, søgning, videregivelse eller enhver anden form for overdragelse, herunder blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Disse aktiviteter er reguleret af strenge regler for privatlivets fred. F.eks. har EU-institutionerne og EU-organerne ikke lov til at behandle personoplysninger, der vedrører racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. De må heller ikke behandle personoplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold, medmindre oplysningerne er nødvendige for lægelig behandling. Selv i dette tilfælde skal behandlingen af personoplysningerne foretages af en lægekyndig, der har tavshedspligt, eller af en anden person med en tilsvarende tavshedspligt.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse arbejder sammen med de databeskyttelsesansvarlige i de enkelte EU-institutioner eller organer for at sikre, at reglerne om privatlivets fred anvendes.

I 2009 blev Peter Hustinx genudnævnt til europæisk tilsynsførende for databeskyttelse, og Giovanni Buttarelli blev udnævnt til assisterende tilsynsførende. Deres mandat løber indtil januar 2014.

Hvordan kan den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse hjælpe dig?

Hvis du har grund til at tro, at en EU-institution eller et EU-organ har overtrådt reglerne om privatlivets fred, bør du allerførst henvende dig til dem, der har ansvaret for at behandle oplysningerne. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, bør du henvende dig til den databeskyttelsesansvarlige (navnene findes på webstedet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse). Du kan også klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som vil undersøge din klage og så hurtigt som muligt fortælle dig, om han er enig med dig, og i givet fald meddele dig hvordan situationen kan rettes op. Han kan f.eks. træffe afgørelse om, at den pågældende institution eller det pågældende organ skal ændre, blokere, slette eller tilintetgøre alle de personoplysninger om dig, som er blevet behandlet ulovligt.

Hvis du ikke kan acceptere den tilsynsførendes beslutning, kan du indbringe sagen for Domstolen.


KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?