EUROPA - Европейски надзорен орган за защита на данните

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е създаден през 2001 г. Работата му е да гарантира, че всички институции и органи на ЕС зачитат правото на личен живот на хората, когато боравят с личните им данни.

Какво прави ЕНОЗД?

Когато институциите и органите на ЕС боравят с лични данни, по които едно лице може да бъде точно идентифицирано, те трябва да зачитат неговото право на личен живот. ЕНОЗД гарантира това.

„Боравене” означава дейности като събиране на данни, тяхното записване и съхранение, повторното им извличане за справка, изпращането или предоставянето на достъп до тях на други хора, както и блокирането, заличаването или унищожаването им.

Тези дейности се ръководят от строги правила. Например на институциите и органите на ЕС не се разрешава по принцип да боравят с лични данни, които разкриват расовия или етнически произход, политическите убеждения, религиозните или философски вярвания или членството в синдикални организации.

ЕНОЗД работи със служителите за защита на данните към всяка институция или орган на ЕС, за да гарантира, че се прилагат правилата за опазване на личния живот.

През 2009 г. Петер Хюстинкс бе повторно назначен за европейски надзорник по защита на данните, а Джовани Бутарели бе назначен за помощник-надзорник. Мандатът им ще изтече през януари 2014 г.

Как може да ви помогне европейският надзорен орган по защита на данните?

Ако имате основание да считате, че вашето право на личен живот е било нарушено от някоя институция или орган на ЕС, най-напред трябва да се свържете с хората, които отговарят за обработката на данни. Ако не сте доволни от резултата, трябва да се обърнете към съответния служител за защита на данните (имената се намират на интернет сайта на ЕНОЗД). Освен това, можете да подадете жалба до европейския надзорен орган за защита на данните, който ще проведе разследване въз основа на жалбата ви и ще ви уведоми за резултата във възможно най-кратък срок.

ЕНОЗД може например да нареди на въпросната институция или орган да коригира, блокира, изтрие или унищожи всички ваши лични данни, с които е било боравено неправомерно.

Ако не сте съгласни с това решение, можете да отнесете въпроса до Съда на Европейските общности.


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?