Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper kan framföra sina åsikter om EU genom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén är ett rådgivande organ. Yttranden överlämnas till EU:s större institutioner som ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet.

Uppgift

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén grundades 1957 som ett diskussionsforum om den inre marknaden. Tack vare kommittén får intressegrupper som fackföreningar, arbetsgivare och lantbrukare möjlighet att påverka EU:s lagförslag.

Kommittén utfärdar i genomsnitt 170 rådgivande dokument och yttranden per år. Alla yttranden vidarebefordras till EU:s beslutande organ och publiceras sedan i EU:s officiella tidning.

Ledamöter

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har 353 ledamöter från ekonomiska och sociala intressegrupper runt om i EU. EU-länderna nominerar ledamöterna som sedan tillsätts av ministerrådet för en mandatperiod på fem år som kan förnyas. Ledamöterna får inget arvode men ersättning för resor och uppehälle när de deltar i sammanträden.

Medlemmarna tillhör en av följande tre grupper:

 1. Arbetsgivare Englishfrançais
 2. Arbetstagare Englishfrançais
 3. Olika intressegrupper Englishfrançais (t.ex. lantbrukare och konsumentorganisationer)

Det är befolkningsstorleken som avgör hur många ledamöter varje land har:

 • Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland – 24 ledamöter
 • Polen och Spanien – 21 ledamöter
 • Rumänien – 15 ledamöter
 • Belgien, Bulgarien, Grekland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike – 12 ledamöter
 • Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen och Slovakien – 9 ledamöter
 • Estland, Lettland och Slovenien – 7 ledamöter
 • Cypern och Luxemburg – 6 ledamöter
 • Malta – 5 ledamöter