Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predstavniki evropskih delodajalcev, delojemalcev in drugih interesnih skupin lahko v okviru Evropskega ekonomsko-socialnega odbora izrazijo mnenja o različnih vprašanjih, povezanih z EU. Evropski ekonomsko-socialni odbor je posvetovalni organ, ki s strokovnimi nasveti pomaga večjim institucijam EU, zlasti Svetu EU, Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu.

Pristojnosti

Evropski ekonomsko-socialni odbor je bil ustanovljen leta 1957 kot forum za razpravo o enotnem trgu. Odbor zastopa interese sindikalnih organizacij, delodajalcev in kmetov pri sprejemanju zakonodaje EU.

Odbor vsako leto v povprečju pripravi 170 posvetovalnih dokumentov in mnenj. Vsa mnenja predloži organom odločanja EU in jih objavi v Uradnem listu EU.

Člani

Ekonomsko-socialni odbor šteje 353 članov, ki zastopajo različne ekonomske in socialne interese po vsej Evropi. Člane predlagajo vlade držav članic, imenuje pa jih Svet EU za obdobje pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani za svoje delo niso plačani, vendar prejemajo nadomestila za kritje potnih stroškov in stroškov namestitve v času zasedanj Odbora.

Člani pripadajo trem skupinam:

 1. delodajalci Englishfrançais,
 2. delojemalci Englishfrançais,
 3. skupina raznih dejavnosti Englishfrançais (denimo kmetje, potrošniki).

Število članov posamezne države je odvisno od števila njenih prebivalcev:

 • Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo – 24 članov,
 • Španija, Poljska – 21 članov,
 • Romunija – 15 članov,
 • Belgija, Grčija, Nizozemska, Portugalska, Avstrija, Švedska, Češka, Madžarska in Bolgarija – 12 članov,
 • Danska, Hrvaška, Irska, Finska, Litva in Slovaška – 9 članov,
 • Estonija, Latvija in Slovenija – 7 članov,
 • Luksemburg in Ciper – 6 članov,
 • Malta – 5 članov.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?