Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedstawiciele europejskich pracodawców, pracowników i innych grup interesu mogą wyrażać swoje opinie w sprawach związanych z UE za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Komitet jest zgromadzeniem doradczym wydającym opinie skierowane do większych instytucji – w szczególności do Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego.

Rola

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny został utworzony w 1957 roku jako forum dyskusyjne w sprawach dotyczących jednolitego rynku. Za pośrednictwem EKES-u europejskie grupy interesu – związki zawodowe, pracodawcy, rolnicy – mogą się formalnie wypowiadać na temat wniosków legislacyjnych UE.

EKES wydaje średnio 170 dokumentów konsultacyjnych i opinii rocznie. Wszystkie opinie są przekazywane organom decyzyjnym Unii, a następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Członkowie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny liczy 353 członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze z całej Europy. Członkowie są nominowani przez rządy krajów Unii i mianowani przez Radę Unii Europejskiej na odnawialną pięcioletnią kadencję. Członkowie EKES-u nie pobierają wynagrodzenia, lecz otrzymują diety na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w związku z uczestniczeniem w posiedzeniach.

Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup:

 1. pracodawców Englishfrançais
 2. pracowników Englishfrançais
 3. różnych grup interesu Englishfrançais (np. grup rolników, konsumentów).

Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności:

 • Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy – 24 członków
 • Hiszpania, Polska – 21 członków
 • Rumunia – 15 członków
 • Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry – 12 członków
 • Chorwacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja – 9 członków
 • Estonia, Łotwa, Słowenia – 7 członków
 • Cypr, Luksemburg – 6 członków
 • Malta – 5 członków.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?