Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Ir-rappreżentanti ta' dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra interessati Ewropej jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar kwistjonijiet tal-UE permezz tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE). Dan hu assemblea konsultattiva, li joħroġ opinjonijiet lill-istituzzjonijiet aktar kbar – b’mod partikolari lill-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew.

Rwol

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew twaqqaf fl-1957 bħala forum sabiex jiddiskuti kwistjonijiet li jirrigwardaw is-suq uniku. Il-KESE jagħti lill-gruppi interessati tal-Ewropa – trejdjunjonisti, dawk li jħaddmu, bdiewa – leħen formali dwar il-proposti leġiżlattivi tal-UE.

Bħala medja, il-KESE jagħti 170 dokument ta’ parir u opinjoni kull sena. L-opinjonijiet kollha jintbagħtu lill-entitajiet tal-UE li jieħdu d-deċiżjonijiet u mbagħad jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.

Membri

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għandu 353 membru li ġejjin minn gruppi interessati ekonomiċi u soċjali madwar l-Ewropa. Il-Membri huma nominati mill-gvernijiet nazzjonali u jinħatru mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal terminu ta’ 5 snin li jiġġedded. Il-membri tal-KESE ma jitħallsux iżda jirċievu għotjiet sabiex ikopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni meta jattendu l-laqgħat.

Il-membri jappartjenu għal wieħed minn tliet gruppi:

 1. Min iħaddem Englishfrançais
 2. Impjegati Englishfrançais
 3. Diversi Interessi Englishfrançais (eż. bdiewa, gruppi tal-konsumaturi)

L-għadd ta’ membri minn kull pajjiż jiddependi fuq il-popolazzjoni nazzjonali:

 • il-Ġermanja, Franza, l-Italja, ir-Renju Unit – 24 membru
 • Spanja, il-Polonja – 21 membru
 • ir-Rumanija – 15-il membru:
 • il-Belġju, il-Greċja, l-Olanda, il-Portugall, l-Awstrija, l-Iżvezja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Bulgarija – 12-il membru:
 • Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Kroazja, il-Finlandja, il-Litwanja, is-Slovakkja – 9 Membri
 • l-Estonja, il-Latvja, is-Slovenja – 7 membri
 • il-Lussemburgu, Ċipru – 6 membri
 • Malta – 5 membri

 Ara wkoll

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?