Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos darbdavių, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų grupių atstovai gali pareikšti savo nuomonę ES klausimais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Tai konsultacinis susirinkimas, teikiantis nuomones didesnėms institucijoms – visų pirma Tarybai, Komisijai ir Europos Parlamentui.

Vaidmuo

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) įsteigtas 1957 m. kaip forumas bendrosios rinkos klausimams aptarti. Jis suteikia Europos interesų grupėms – profesinėms sąjungoms, darbdaviams, ūkininkams – galimybę oficialiai išsakyti nuomonę apie ES teisės aktų pasiūlymus.

Komitetas vidutiniškai pateikia 170 patariamųjų dokumentų ir nuomonių per metus. Visos nuomonės perduodamos ES sprendimus priimančioms institucijoms, o po to skelbiamos „ES oficialiajame leidinyje“.

Nariai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą sudaro 353 nariai iš visos Europos ekonominių ir socialinių interesų grupių. Narių kandidatūras siūlo šalių vyriausybės, o penkeriems metams skiria Europos Sąjungos Taryba. Jų kadencija gali būti pratęsta. Komiteto nariai dirba neatlygintinai, bet, kai dalyvauja susitikimuose, gauna išmokas kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti.

Nariai priklauso vienai iš trijų grupių:

 1. darbdavių Englishfrançais,
 2. darbuotojų Englishfrançais,
 3. įvairių interesų Englishfrançais (pvz., ūkininkų, vartotojų grupės).

Kiekvienos šalies narių skaičius priklauso nuo jos gyventojų skaičiaus:

 • Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija – 24 nariai,
 • Ispanija, Lenkija – 21 narys,
 • Rumunija – 15 narių,
 • Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Nyderlandai, Portugalija, Švedija ir Vengrija – 12 narių,
 • Airija, Danija, Kroatija, Lietuva, Slovakija ir Suomija – 9 nariai,
 • Estija, Latvija, Slovėnija – 7 nariai,
 • Liuksemburgas, Kipras – 6 nariai,
 • Malta – 5 nariai.

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?