Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az európai munkaadók, munkavállalók és más érdekcsoportok az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságon (EGSZB) keresztül adhatnak hangot az uniós ügyekkel kapcsolatos nézeteiknek. Tanácsadó szervről van szó, amely a nagyobb intézmények, vagyis a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament számára ad véleményt.

Szerep

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 1957-ben jött létre az egységes piaccal kapcsolatos kérdések megvitatására szolgáló fórumként. Az EGSZB lehetővé teszi, hogy az európai érdekcsoportok, vagyis például a szakszervezetek, a munkaadók, a mezőgazdasági termelők, hivatalos keretek között is véleményt nyilváníthassanak az uniós jogalkotási javaslatokról.

Az EGSZB évente átlagosan 170 tanácsadó dokumentumot és véleményt ad ki. Minden véleményt továbbítanak az EU döntéshozatali szerveinek, majd közzétesznek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Tagok

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 353 tagja van, akik az európai gazdasági és szociális érdekcsoportokat képviselik. A tagokat a nemzeti kormányok jelölik, és az Európai Unió Tanácsa nevezi ki ötéves időtartamra, amely meghosszabbítható. Az EGSZB tagjai díjazás nélkül végzik munkájukat, azonban az üléseken való részvétel céljából útiköltségüket és szállásköltségüket megtérítik.

A bizottsági tagok az alábbi három csoport valamelyikéhez tartoznak:

 1. Munkaadók Englishfrançais
 2. Munkavállalók Englishfrançais
 3. Különféle érdekcsoportok Englishfrançais (pl. mezőgazdasági termelők, fogyasztói csoportok)

Az egyes országok népességüknek megfelelően jelölhetnek tagokat:

 • Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság – 24 tag
 • Spanyolország, Lengyelország – 21 tag
 • Románia – 15 tag
 • Belgium, Görögország, Hollandia, Portugália, Ausztria, Svédország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Bulgária – 12 tag
 • Dánia, Írország, Horvátország, Finnország, Litvánia, Szlovákia – 9 tag
 • Észtország, Lettország, Szlovénia – 7 tag
 • Luxemburg, Ciprus – 6 tag
 • Málta – 5 tag

A következő EGSZB kinevezésére 2010 októberében kerül sor.


Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?