Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Féadfaidh ionadaithe de chuid fostóirí, oibrithe agus grúpaí sainleasa eile san Eoraip a gcuid tuairimí ar shaincheisteanna an AE a chur in iúl trí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE). Comhdháil chomhairleach is ea é, a eisíonn tuairimí do na hinstitiúidí is mó - go háirithe an Chomhairle, an Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa.

Ról

Bunaíodh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa sa bhliain 1957 mar fhóram ina bpléifí saincheisteanna i dtaobh an mhargaidh aonair. Tugann CESE cead aighnis foirmiúil do ghrúpaí sainleasa na hEorpa – ceardchumannaithe, fostóirí, feirmeoirí – i dtograí reachtacha an AE.

Ar an meán seachadann CESE 170 doiciméad comhairleach agus tuairim sa bhliain. Cuirtear gach tuairim ar aghaidh chuig comhlachtaí cinnteoireachta an AE agus foilsítear iad ansin in Iris Oifigiúil an AE.

Comhaltaí

Tá 353 chomhalta ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ó ghrúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta ar fud na hEorpa. Ainmnítear na comhaltaí ag rialtais náisiúnta agus ceapann Comhairle an Aontais Eorpaigh iad ar feadh tréimhse in-athnuaite 5 bliana. Ní íoctar tuarastail le comhaltaí an CESE ach faigheann siad liúntais a chumhdaíonn a gcostais taistil agus cóiríochta agus iad ag freastal ar chruinnithe.

Baineann comhaltaí le ceann amháin de thrí ghrúpa:

 1. Fostóirí Englishfrançais
 2. Fostaithe Englishfrançais
 3. Leasanna Éagsúla Englishfrançais (m.sh. feirmeoirí, grúpaí tomhaltóirí)

Braitheann líon na gcomhaltaí ó gach tír ar an daonra náisiúnta:

 • An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, An RA – 24 chomhalta
 • An Spáinn, an Pholainn – 21 chomhalta
 • An Rómáin – 15 chomhalta:
 • An Bheilg, an Ghréig, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Ostair, an tSualainn, Poblacht na Seice, an Ungáir, an Bhulgáir – 12 chomhalta:
 • An Danmhairg, Éire, an Chróit, an Fhionlainn, an Liotuáin, an tSlóvaic – 9 gcomhalta
 • An Eastóin, an Laitvia, an tSlóivéin – 7 gcomhalta
 • Lucsamburg, an Chipir – 6 chomhalta
 • Málta – 5 chomhalta

 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?