Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa tööandjad, töötajad ja muud huvirühmad saavad avaldada oma arvamusi ELi küsimustes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) kaudu. See on nõuandev organ, mis esitab arvamusi suurematele institutsioonidele, eelkõige nõukogule, komisjonile ja Euroopa Parlamendile.

Ülesanne

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee loodi 1957. aastal kui foorum, mille raames arutada ühtse turuga seotud küsimusi. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitab Euroopa huvirühmade – ametiühingute, tööandjate ja põllumajandustootjate – ametliku arvamuse ELi seadusandlike ettepanekute kohta.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostab aastas keskmiselt umbes 170 nõuandvat dokumenti ja arvamust. Kõik arvamused edastatakse otsuseid tegevatele ELi organitele ning avaldatakse seejärel Euroopa Liidu Teatajas.

Liikmed

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees on 353 liiget erinevatest majanduslikke ja sotsiaalseid huve esindavatest rühmadest üle kogu Euroopa. Liikmed määratakse ametisse liikmesriikide valitsuste poolt. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab nad ametisse viieks aastaks ning neid võib pärast ametiaja lõppu tagasi nimetada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete tööd ei tasustata, kuid nad saavad hüvitisi kohtumistel osalemiseks vajalike reisi- ning majutuskulude katmiseks.

Liikmed kuuluvad ühte järgmisest kolmest rühmast:

 1. tööandjad Englishfrançais;
 2. töötajad Englishfrançais;
 3. erinevate huvirühmade esindajad Englishfrançais (nt põllumajandustootjad, tarbijad).

Liikmete arv iga riigi kohta arvutatakse vastavalt asjaomase liikmesriigi rahvaarvule:

 • Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Ühendkuningriik –24 liiget
 • Hispaania, Poola – 21 liiget
 • Rumeenia – 15 liiget
 • Belgia, Kreeka, Madalmaad, Portugal, Austria, Rootsi, Tšehhi Vabariik, Ungari, Bulgaaria – 12 liiget
 • Taani, Iirimaa, Horvaatia, Soome, Leedu, Slovakkia – 9 liiget
 • Eesti, Läti, Sloveenia – 7 liiget
 • Luksemburg, Küpros – 6 liiget
 • Malta – 5 liiget

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?