Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων της Ευρώπης μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους επί ζητημάτων της ΕΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Πρόκειται για μια συμβουλευτική συνέλευση η οποία παρέχει γνωμοδοτήσεις στα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα, ιδίως το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ρόλος

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ιδρύθηκε το 1957 ως φόρουμ συζήτησης ζητημάτων για την ενιαία αγορά. Η ΕΚΟΕ παρέχει στις ομάδες συμφερόντων της Ευρώπης, π.χ. συνδικαλιστές, εργοδότες, γεωργούς, βήμα για να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.

Η ΕΚΟΕ εκδίδει κατά μέσο όρο 170 συμβουλευτικά έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κάθε χρόνο. Όλες οι γνωμοδοτήσεις προωθούνται στα όργανα λήψης των αποφάσεων της ΕΕ και στη συνέχεια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Μέλη

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει 353 μέλη που εκπροσωπούν ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πενταετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Τα μέλη της ΕΚΟΕ δεν αμείβονται, λαμβάνουν όμως επιδόματα για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής όταν συμμετέχουν σε συνεδριάσεις.

Τα μέλη υπάγονται σε μία από τις παρακάτω τρεις ομάδες:

 1. Εργοδότες Englishfrançais
 2. Εργαζόμενοι Englishfrançais
 3. Εκπρόσωποι διαφόρων συμφερόντων Englishfrançais (π.χ. γεωργοί, ομάδες καταναλωτών)

Ο αριθμός των μελών από κάθε κράτος μέλος είναι ανάλογος του εθνικού πληθυσμού:

 • Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο - 24 μέλη
 • Ισπανία, Πολωνία – 21 μέλη
 • Ρουμανία – 15 μέλη
 • Βέλγιο, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Αυστρία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία – 12 μέλη
 • Δανία, Ιρλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία - 9 μέλη
 • Εσθονία, Λετονία, Σλοβενία – 7 μέλη
 • Λουξεμβούργο, Κύπρος – 6 μέλη
 • Μάλτα – 5 μέλη

 Επίσης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;