Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Repræsentanter for Europas arbejdsgivere, ansatte og andre interessegrupper kan give udtryk for deres syn på EU-anliggender gennem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Det er en rådgivende forsamling, der afgiver udtalelser til de større institutioner - særlig Rådet, Kommissionen og Parlamentet.

Funktion

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) blev oprettet i 1957 som et forum for drøftelser vedrørende det indre marked. EØSU giver Europas interessegrupper - fagforeninger, arbejdsgivere, landbrugere - formel indflydelse på EU's lovforslag.

I gennemsnit udsteder eller afgiver EØSU 170 retningslinjer og udtalelser hvert år. Alle udtalelser bliver sendt til EU's beslutningstagende organer og derefter offentliggjort i EU-Tidende.

Medlemmer

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har 353 medlemmer, der kommer fra økonomiske og sociale interessegrupper fra hele Europa. Medlemmerne udpeges af de nationale regeringer og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union for en periode på 5 år, som kan fornys. Medlemmerne af EØSU er ulønnede, men modtager godtgørelser til at dække deres udgifter til rejser og logi, når de deltager i møder.

Medlemmerne tilhører en af følgende tre grupper:

 1. Arbejdsgivere Englishfrançais
 2. Ansatte Englishfrançais
 3. Forskellige interesser Englishfrançais (f.eks. landmænd eller forbrugergrupper)

Antallet af medlemmer fra hvert land afhænger af størrelsen på den nationale befolkning:

 • Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien – 24 medlemmer
 • Spanien, Polen – 21 medlemmer
 • Rumænien – 15 medlemmer
 • Belgien, Grækenland, Holland, Portugal, Østrig, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Bulgarien – 12 medlemmer
 • Danmark, Irland, Kroatien, Finland, Litauen, Slovakiet – 9 medlemmer
 • Estland, Letland, Slovenien – 7 medlemmer
 • Luxembourg, Cypern – 6 medlemmer
 • Malta – 5 medlemmer

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?