Evropský hospodářský a sociální výbor

Zástupci evropských zaměstnavatelů, pracujících a dalších zájmových skupin mohou vyjadřovat svůj názor na záležitosti EU prostřednictvím Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Jedná se o poradní shromáždění, které předkládá svá stanoviska důležitým orgánům EU, zejména Radě, Komisi a Evropskému parlamentu.

Úloha

Evropský hospodářský a sociální výbor byl zřízen v roce 1957 jako fórum, jehož hlavním úkolem v té době bylo projednávat záležitosti týkající se jednotného trhu. Dnes EHSV umožňuje evropským zájmovým skupinám (např. odborovým svazům, zaměstnavatelům nebo zemědělcům) vyjadřovat se oficiálně k legislativním návrhům EU.

EHSV vydá v průměru 170 poradních dokumentů a stanovisek ročně. Všechna stanoviska jsou předávána rozhodovacím orgánům EU a poté zveřejňována v Úředním věstníku EU.

Členové

Evropský hospodářský a sociální výbor má 353 členů, kteří zastupují hospodářské a sociální zájmové skupiny z celé Evropy. Členy navrhují vlády jednotlivých členských států a jmenuje je Rada Evropské unie na období pěti let s možností opětovného jmenování. Členové EHSV nejsou za svou činnost placeni, ale jsou jim propláceny náklady na cestu a ubytování během zasedání výboru.

Sbor výboru se skládá ze tří skupin:

 1. Zaměstnavatelé Englishfrançais
 2. Zaměstnanci Englishfrançais
 3. Různé zájmové skupiny Englishfrançais (např. zemědělci, spotřebitelé)

Počet členů reprezentujících jednotlivé státy je odvozen od počtu jejich obyvatel:

 • Francie, Itálie, Německo, Spojené království – 24 členů
 • Polsko, Španělsko – 21 členů
 • Rumunsko – 15 členů
 • Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko – 12 členů
 • Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Slovensko – 9 členů
 • Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko – 7 členů
 • Kypr, Lucembursko – 6 členů
 • Malta – 5 členů

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?